Dato: 25. april 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 16. Fra H. C. Andersen. Hamburg den 25 April 1833.

O Gud velsigne Dem for Deres kjre Brev! jeg maatte grde som et Barn derover! dog var det saa kjrt for mig, vor Herre skjnke Dem saa megen Glde igjen! - Jo, vi maa, vi skal samles atter, og De skal finde en Broder, en trofast Broder i mig! O De er mig saa kjr, saa nr mit Hjerte, at jeg grder i dette ieblik jeg skriver dette, grder over at jeg er saa langt fra Dem, skal frst om to Aar see Dem igjen. Gud gjre Dem frisk og glad! vr ikke bedrvet! Livet er kun kort, der maa vre noget Herligere hiin Side Graven, engang skal vi vist mdes og ret spge over dette Livs Sorger. - Men tnk dog ikke paa Dden, De maa leve! leve endnu lnge! til August komme Peder og Christian,172 og naar jeg siden kommer hjem, skal jeg aldrig plage Dem; som en Broder vil jeg vre; trofast skal jeg holde ved Dem! De fortjener det, meer end jeg kan gjre det! O, jeg maa grde saa meget medens jeg skriver dette, thi jeg er saa bedrvet, saa inderligt bedrvet ved at vre fra Dem! hils Deres Fader og Moder fra mig, de tnke dog lidt paa mig! jeg lnges saa meget efter dem, skjndt det er kun faa Dage siden vi vare sammen. Veiret blev meget smukt paa Sen, og Kammerjunker Du Plat173 sgte paa det Bedste at opmuntre mig. Sove kunde jeg dog slet ikke, og Natten forud var der heller ikke Svn i mine ine, det angreb mig meget! i Morgenstunden blev jeg sesyg og dette ikke saa lidt, men Klokken 8 vare vi Alt ved Travemnde hvor Capitain Hess174 overgav mig et Brev fra Eduard Collin,175 saa trofast, saa broderligt at jeg nsten kunde have stilet tilbage igjen til ham og alle mine kjre, kjre Venner! Klokken 11 vare vi i Lybek og en Time efter rullede jeg med Du Plat alt afsted til Hamborg hvor vi kom Klokken 11 om Aftenen, altsaa 29 Timer efter vi forlede Kjbenhavn. Veien var utaalelig, Sligt lader sig fle - men ikke beskrive! jeg var syg og udmattet, jeg er virkelig ikke strk og var da baade sjlelig og legemlig angrebet. I Dag var jeg i Altona, tog da en Baad og seilede ud paa det danske Vagtskib,176 Mrk177 blev glad ved at en Dansk kom og vi talte meget om Deres Huus, han bad mig hilse og sige at Brevet til Deres Broder, var alt besrget. Han spurgte mig ogsaa ud om hvad der var med Deres Broder Peter og Dirking!178 ogsaa han havde hrt de kjbenhavnske Rygter; Jeg forklarede ham da Sagen, saaledes som De har sagt mig det, og nu bandede han ret den kjbenhavnske Sladder. Der var ogsaa en Lieutenant Svendsen179 ombord, han var nylig kommen fra Paris, var blond. I Theatret har jeg vret og seet et Lystspil Dominique180 der ikke var uden Interesse, men saa havde de en Ballet181 af Dandsepersonalet fra Braunsweig, det var noget rart! Gud bevares! Solodandserne lignede vore Figuranter og Figuranterne lignede vore Statister. Jeg gik derfra fr det halve var ude. Iaften skal jeg hre Mozarts Titus!182 det glder jeg mig til. Lverdagmorgen183 gaaer jeg med Dampskibet til Haarburg og med Posten til Hanover siger da Elben og mit Danmark Farvel! O her er saa koldt ikke et grnt Blad! De frs ret paa Vagtskibet; jeg maa gaae i Vinterti. Faae vi dog aldrig Sommer? Hils Deres Fader og Moder og Brdrene! glem heller ikke Koks og tnk imellem paa mig! mit Hjerte hnger fast ved Dem, som var De min Sster. O gid De ret maa blive frisk og sund, da veed jeg ogsaa Glden kommer, den lille Fugl bygger altid i det livsgrnne Tr. Lev vel! lev vel! glem mig ikke.

Deres broderlige Andersen. [Udskrift]

Frken Henriette Wulff

Scadetacademiet i Kjbenhavn.

anbefales.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling