Dato: April 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 179. Fra Henriette Wulff.2035[April 1849?]

Tak for Deres venlig[e] Ord. Jeg har ret vret bedrvet siden De gik! Tilgiv mig hvis jeg i min altfor store Iver saarede Dem, jeg veed vist, ja De tilgiver mig det lnge fr jeg selv kan gjre det!

Min kjre gode Broder kommer jo snart til os? De skal mildne os Savnet af de To, der stride for os! De er jo altid den kjrlige mildnende Aand jeg forstaaer Dem bedre end De troer, kjender jeg Dem ikke?

I Morgen sees vi - ikke sandt?

Uforandret Ssteren.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost