Dato: 17. maj 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 17 Mai 1848 [c: 1849]

Kjre Ven! imorgen tidlig reiser jeg til Stockholm, men fr jeg tager bort maa jeg dog sende Dem min venlige Hilsen; jeg havde haabet at hre fra Dem fr Afreisen, thi jeg vil troe De har faaet mit sidste Brev; jeg forudstter nu at det er de store Begivenheder i Sachsen, som vist der maa afficere Alle, der ikke har givet Dem Ro til at skrive, naar De nu faaer Leilighed der til, send da kun som sdvanlig; gjennem Justitsraad Collin faaer jeg det atter tilsendt; faaer jeg en Vexel, da giv kun den ogsaa til ham, han har lovet at besrge Alt ihast til mig. - De skal fra Stockholm faae Brev og litteraire Notitser, De faaer i disse Dage en lille Artikkel om Udstillingen her i Kjbenhavn; i Sverrig skal jeg interessere mig for Telegraphen, som om det var mit eget Kjre Barn. Frken Brmer er endnu her i Byen; hendes lille Skrift: Livet i Norden, som De ganske vist erholder til Telegraphen, har hun bestemt at bearbeide endnu mere, give det strre Udstrkning, det vil hun gjre i Ro og Mag og dertil har hun udseet at finde Tiden ved et Ophold hos Ingemann ude i Sor, om en otte Dage er hun vistnok der. Bring min hjertelige Hilsen til Deres Kone og hendes Forldre og tnk selv med uforandret Venskab paa Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Kunde De ikke have Lyst til at skrive et Par Ord til Lieutenant Pedersen, der er i Fangenskab, sende ham det Hefte af Eventyrene med det gamle Huus i og faae ham til i sin Eensomhed at gjre Tegninger til det lille Hefte, tnk derpaa.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus