Dato: 27. maj 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Stockholm den 27 Mai 1849

Kjre Ven!

Iforgaars Aftes kom jeg hertil og iler med at sende Dig Skizzen til den lille Ballet-Opera, saaledes som den paa min Reise har gestaltet sig; jeg vil haabe, at jeg er gaaet rigtig ind i din Idee, og beder Dig, om mulig med frst Post at give mig Underretning om, hvad Du har at bemrke, hvad Du vil tage fra, eller hvad Du troer maa tilfies. Giv Glser en Afskrift heraf; det har han srdeles nsket, da han vilde overtnke Handlingen. Du meente, at Fru Heiberg kunde vre Valkyrien, at hun gjerne kunde tale; men jeg har, ved ret at overveie Sagen, troet, at det blev det naadeligste slet ikke at tage Fru Heiberg med; desuden ved at lade Hovedpersonen tale, forstyrres den egenlige musikalske Eenhed, og hvad der vil vre af temmelig Vished er, at Fru Heiberg nok ikke gjerne overtager ensaadan Rolle; hun er jo meget svag og maa skaanes - vi have ikke mange Perler som hende; jeg foreslaaer at Valkyrien bliver et stort Syngeparti, der kan gives til Bergnehr eller Jomfru Lehmann. - Jeg vil i disse Aftener udarbeide det Hele og da, saasnart jeg faaer Brev fra Dig, gjre de Forandringer, Du efter den givne Plan nsker gjort, og da ieblikkelig sende Dig og Glser det Hele. (Adresseer Brevet til mig til vor Minister Bille).

Og nu, da jeg har Forretningerne fra Pennen trykker jeg venlig Din Haand over Klipper og Ser og sladdrer lidt med Dig og Dine!

Jeg er gaaet over Land fra Helsingborg til Gthaborg, derfra tog jeg Kanal-Veien, i en Hunde-Kulde, nu sidder jeg her i Hotel Frankfurth, det er med Eet blevet Sommer, italiensk, brndende Sommer, det er Pintsedag i Dag, alle Klokkerne ringe, Skibene flage, men inden i mig er det ikke saaledes festligt, det er frste Gang jeg ikke fler mig frisk og glad i Sindet ved at vre ude.

"Hvorledes staaer det til Hjemme!" Den Tanke kommer altid! Hils paa det Kjrligste Din Kone, hendes Moder og Sster samt Brnene. Nste Gang et lngere og bedre Brev.

Din hengivne Ven

H. C. Andersen

Valkyrien

Ballet-Opera i to Acter af Bournonville. Musik af Glser. Text af H.C. Andersen.

Frste Act.

En stor, rummelig Bjlke Stue, Ildsted midt paa Gavlen [ndret til Gulvet], Baggrunden aaben, man seer Havet. Liden Embla sidder med sine Piger, hver ved sin Vv, de synge en Sang om deres Dont, Embla om sin Brudestads og sin Brudgom; de dandse og lege; - Brudgommen Thoralf "Kongers Overvinder", kommer fra Vikkingetog med Skatte og Fanger. Vexelsang. Dands, f Ex characteer danse af Fanger, imid lertid sees oven over i Bjlkelugen, Thoralfs Valkyrie, hun synger at Helten sygner i Kjrligheds Arme, at Bjlkestuen er trang, at han ikke er Emblas men hendes og hun forsvinder. - Brylluppet tilberedes, da kom mer en Ungersvend, det er Valkyrien selv, mlder, at en Sekonge er Landet til Holmgang og sker til Kamp. Thoralf vbner sig. Skilsmisse. Valkyrien synger: "Han er min!"

Anden Act.

Valhalla. Vexelsang mellem Thor og Freia om Kamp og Elskov, den skildrer Thoralf og Embla, Holmgangens Kamp; man hrer nede fra Jorden Bulder og krigerisk Sang, Valkyrier svve op med faldne Helte, endelig kommer Valkyrien med Thoralf, der hilses af Thor og Freia, hun minder ham om Embla, hans Tanke bier sig mod Jorden, man hrer Sang, det er ved hans Gravhi der steensttes, Emblas Klage naaer til Valhal, dog hiere og strkere istemmer Valkyrien sin Sang, og Einherie Dandsen og Kampen begynder, i hvilken Thoralf tager Deel og rkkes Hornet af Valkyrien.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Stockholm den 27 Mai 1849

Kjre Ven!

Iforgaars Aftes kom jeg her til og iler med at sende Dig Skizzen til den lille Ballet-Opera, saaledes som den paa min Reise har gestaltet sig; jeg vil haabe, at jeg er gaaet rigtig ind i din Idee, og beder Dig, om mulig med frst Post at give mig Underretning om, hvad Du har at bemrke, hvad Du vil tage fra, eller hvad Du troer maa tilfies. Giv Glser en Afskrift heraf; det har han srdeles nsket, da han vilde overtnke Handlingen. Du meente, at Fru Heiberg kunde vre Valkyrien, at hun gjerne kunde tale; men jeg har ved ret at overveie Sagen, troet at det blev det naadeligste slet ikke at tage Fru Heiberg med; [thi rettet til:] desuden ved at lade Hovedpersonen tale, forstyrres den egenlige Musikalske Eenhed, og hvad der vil vre af temmelig Vished er, at Fru Heiberg nok ikke gjerne overtager ensaadan Rolle; hun er jo meget svag og maa skaanes - vi have ikke mange / Perler som hende; jeg foreslaaer at Valkyrien bliver et stort Syngeparti, der kan gives til Bergnehr eller Jomf: Lehmann. - Jeg vil i disse Aftener udarbeide det Hele og da, saasnart jeg faaer Brev fra Dig, gjre de Forandringer, Du efter den givne Plan nsker gjort, og da ieblikkelig sende Dig og Glser det Hele. (Adresseer Brevet til mig til vor Minister Bille).

Og nu, da jeg har Forretningerne fra Pennen trykker jeg venlig Din Haand over Klipper og Ser og sladdrer lidt med Dig og Dine! - Jeg er gaaet over Land fra Helsingborg til Gtheborg, derfra tog jeg Kanal-Veien, i en Hunde-Kulde, nu sidder jeg her i Hotel Frankfurth, det er med Eet blevet Sommer, italiensk, brndende Sommer, det er Pindsedag i Dag, alle Klokkerne ringe, Skibene flage, men inden i mig er det ikke saaledes festligt, det er frste Gang jeg ikke fler mig frisk og glad i Sindet ved at vre ude. "Hvorledes staaer det til Hjemme!" Den Tanke kommer altid! - Hils paa det Kjrligste din Kone, hendes Moder og Sster samt Brnene. Nste Gang et lngere og bedre Brev.

Din hengivne Ven

H. C. Andersen /

Valkyrien

Ballet-Opera i to Acter af Bournonville. Musik af Glser. Text af H.C. Andersen.

Frste Act.

En stor, rummelig Bjlke Stue, Ildsted midt paa [overstr: Gulv] Gulvet, Baggrunden aaben, man seer Havet. Liden Embla sidder med sine Piger hver ved sin Vv, de synge en Sang om deres Dont, Embla om sin Brudestads og sin Brudgom; de dandse og lege; - Brudgommen Thoralf "Kongers Overvinder", kommer fra Vikkingetog med Skatte og Fanger. Vexelsang. Dands, f Ex characteer danse af Fanger, imid lertid sees oven over i Bjlkelugen, Thoralfs Valkyrie, hun synger at Helten sygner i Kjrligheds Arme, at Bjlkestuen er trang, at han ikke er Emblas men hendes og hun forsvinder. - Brylluppet tilberedes, da kommer en Ungersvend, det er Valkyrien selv, mlder, at en Sekonge er Landet til Holmgang og sker til Kamp. Thoralf vbner sig. Skilsmisse. Valkyrien synger: "Han er min!"

Anden Act.

Valhalla. Vexelsang mellem Thor og Freia om Kamp og Elskov, den skildrer Thoralf og Embla, Holmgangens Kamp; man hrer nede fra Jorden Bulder og krigerisk Sang, Valkyrier svve op med faldne Helte, endelig kommer Valkyrien med Thoralf, der hilses af Thor og Freia, hun minder ham om Embla, hans Tanke bier sig mod Jorden, man hrer Sang, det er ved hans Gravhi der steensttes, Emblas Klage naaer til Valhal, dog hiere og strkere istemmer Valkyrien sin Sang, og Einherie-Dandsen og Kampen begynder, i hvilken Thoralf tager Deel og rkkes Hornet af Valkyrien.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 17-18)