Dato: 2. juli 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Upsala den 2 Juli 1849.

Min kjre ssterlige Veninde! iaftes kom jeg her til Byen,2098 den De seer Billedet af, den lange Bygning nr ved er Landshvdingens Bolig,2099 deroppe frasagde sig Dronning Christina Sverig; midt for ligger Bibliotheket og Domkirken lnger henne. Siden jeg skrev fra ens Bruk, har jeg set Danemora ,2100 et rdsomt storartet Skue, Sneen laae endnu i Dybet; jeg har vret inde i den ene af Upsala-Hie,2101 og da den Gamle, som viser om hrte hvem jeg var, illuminerede hun med 30 Voxlys hele den indre Hi; imorgen gaaer jeg til Stokholm hvor jeg af Kongen er indbudt til hans Fdselsdag den 4de; paa Lverdag2102 tager jeg ud paa Landet til Lagerheims der vente mig og i Ugens Lb er jeg igjen tilbage for at reise til Wettern. Brev fra Dem tr jeg ikke sikkre mig uden i Gothenborg post restante, men det bliver et langt Brev; Jerichau2103 hrer jeg er kommet hjem, jeg vil haabe han der bliver paaskjnnet, hils ham hjerteligt ogsaa hans Kone.2104 - Det er en meget kold, vaad Sommer, man lgger her endnu i Kakkelovnen. Med en underlig Sorg tnker jeg paa den Tid jeg seer imde hjemme! Hils Deres Sster, hendes Mand og Snnerne. Indlagte lille Brev lader De jo nok besrge til Fru Balling.2105 - Siig mig om Frken Bremer er endnu i Danmark og om hendes: Livet i Norden nogetsteds findes trykt.2106 Taler De med Reitzel,2107 da siig ham at alle Boghandlerne i Sverrig jamre for mig at de ikke kan faae af mine Skrifter fra ham, de sprges derefter, Derimod sender han kun af de hjemme betydeligere agtede Danske Forfattere. - Hils den kjre Broder Christian og ogsaa Worsaa! lev vel

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus