Dato: 10. juli 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

228. til Henriette Collin.

Stocholm 10 Juli 1849.

Kjre Fru Collin!

til Alle i Familien hjemme skal jeg skrive339, hver Enkelt vil have Brev, ellers hedder det at jeg ikke skriver og til en stor Familie, bliver det et stort Arbeide! var nu hver hjemme saa elskelig at give mig et eneste Brev kun, det blev mig en heel Skat men kun meget faae tnke derpaa; ja hvad der forbauser mig, i hele fire Uger, er ikke et Ord indtruffet. Dde vil jeg da ikke troe de ere, men de ligge paa Landet!–ja, af Deres Broder Christian veed jeg at de ligge ved kalkbrnderiet, den ene tt op til den anden, Norge under Taget og Tjenestefolkene oven over Taget og dog ere de glade og forniede!–Broderen besger jeg jevnlig, desuden mdes vi p Strmparterren hvor der drikkes Kaffe og hvor jeg seer Jrgen stirre ud over de graagrnne Vande og studere Dalkullar, rimeligviis for at skildre disse desbedre, i et Foredrag for Jonas og Missekatten.–Deres Broder har frst forleden Dag efter meget lnge at have vret fri, lidt af sin Sygelighed, men Dagen efter saae jeg ham igjen paa Gaden. I Dag saae han srdeles vel ud, han fltter nu snart ind i Gravenhorstes Vrelser, da Familien der tage ud i Diurgrden. Jeg havde skrevet til Deres Mand, omtrent 14 Juni, om 200 Rdlr, men jeg har ikke faaet en Skilling, ja ikke engang Brev, Deres Broder har imidlertid tilbudt mig Penge; for ieblikket har jeg selv nok, men vilde jeg blive i Sverrig og nu forlade Stockholm, kom jeg dog maaskee i Forlegenhed.–Nu reiser jeg herfra paa Torsdag den 12 Juli og begiver mig til Motala hvor jeg bliver nogen Tid for at vre i Ro! der er en deilig Natur, jeg har hele den interessante Se Vettern for mig og kan gjre Udflugter deromkring. Her i Stockholm delgges jeg af Indbydelser. Jeg har vret budt ud til Lagerheims, Reisen var bestemt i Lverdags, men af Anstrngelse paa Dalar-Reisen og den kongelige Festlighed ved Maneuvren hvor jeg af hans Majestt var indbudt, blev jeg ganske feber syg og maatte nsten i to Dage holde Sophaen.–Reisen i Dalarne har i hieste Grad vret interessant, kun Skade at det nsten altid regnede og var en hunde Kulde, jeg var i to Frakker og Plaid; mit Brev til Ingeborg haaber jeg De har lst og altsaa faaet et Overblik af Reisen, seer at jeg har vret nrved at brnde inde i Sther, og at jeg har mdt Professor Flor;–ved at nvne hjemlig Bekjendte, kommer det mig i Tanke, at Deres Broder sagde mig forleden, at han havde skrevet Dem til at jeg slet ikke var seet af Bangs og Buttenschns i Gothenborg, uden at jeg fra Deligensen340 havde stukket Hoved[et] ud; dette havde han refereret efter Ovennvntes Referat, men da jeg lovede Fru Jette Collin, at see derud, maa jeg give bedre Forklaring, noget jeg rigtignok troer at have gjort i eet af mine frste Breve. De to Dage jeg var i Gtheborg ste Regnen ned, men jeg var dog bestemt paa at tage ud til Buttenschns, men om Formiddagen traf jeg hos Consul Scheels Fru Buttenschn og Kammeraaden og da sagde jeg: jeg vilde have vret ud til Dem, men da jeg nu trffer Dem her og Veiret er daarlig, tillader De jeg siger mit god Dag her og gjemmer Besget til Tilbagereisen!–dette syntes jeg var ganske ordenlig. At det imidlertid blev optaget saaledes, at jeg nu ikke har Lyst til at trave derud paa Hjemveien, er en anden Historie. Af Avisen i Dag seer jeg at Fru Lehmann er dd, den stakkels Orla, han har vidst prvet en tung Tid i de sidste Maaneder, seer De ham da hils ham ret hjerteligt.– Hjemme fra venter jeg nu ingen Brev fr engang i Gtheborg, jeg veed nemlig intet andet Sted at lade disse adressere til, da jeg flakker om, dog naar De eller Eduard'ndash;eller maaskee Louitten skrev, smaa Bidrag modtages med Taknemlighed! og dette Brev sendtes strax efter Modtagelsen af disse Linier, da gik det vel om Adressen ld til Motala, dog det gaaer nok ikke. Hils Fru Bye fra mig og siig hende at jeg finder Sverrig saa intereasant at jeg et flgende Aar skal lgge Veien der gjennem Norrland og fra Hernesand stikke over stersund til Trondhjem og da siger jeg hende god Dag paa en i Nordhavet. Hils Deres Mand saa uendeligt varmt og kjrligt, siig at han skulde gjre en lille Svip op til Trollhtten, det er jo saa kort og billigt, vi kunne mdes der, og han har godt af at see et Vandfald og hre det bruse. Deres Moder, siger De at hun kan komme op og hente Snnen hjem, naar han gaaer tilbage, hun vil have godt deraf og det er mageligt at gjre, som Fod i Hose. Jeg tnker at vre hjemme i August, skriver maaskee en Bog Fra Trollhtta til Siljan, hvad synes Dem om den Tittel? Meget har jeg at fortlle naar vi sees, gid De da Alle vre friske og glade, Alle elskvrdige, som jeg siges at vre det! Og nu lev vel! hils Brnene, den kloge Louise, den raske Jonas og lille forkjlede missekatten. Fra Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Vend om!

I det jeg har sluttet Brevet banker det paa Dren og Derers Broder kommer og besger mig, han lod mig lse et Brev han nys fik fra Eduard og Dem, men ikke een Hilsen fandtes til mig! Tak skal De have.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost