H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin til H.C. Andersen 3. august 1849

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 3. august 1849
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

231. Fra E. Collin.

Antagende, at De nu er udskrevet fra Vadstena Kloster, venter jeg, at dette Brev træffer Dem i Gothenborg, hvor De vel alt har faaet eet fra mig. Det forrige vil De maaskee finde noget gnavent i Anl. af Deres Beklagelse over Pengene, men forresten var Meningen ikke gnaven. Der som De vil gjøre Penge i Gothenborg kan De blot henvende Dem til Butenschön eller Kammerraad Bang, med hvem jeg har aftalt det Fornødne, eller, hvis disse skulde være reiste, da til Mægler Westberg. ibidem.

Hermed et Brev, formodentlig fra Bentley; jeg har aftaget det meget tykke Segl, som koster Penge paa Posten.

Jeg billiger aldeles Deres Følelse med ikke at skrive til Prindsen af Weimar nu, men først senere. Men han har ogsaa Ret fra sit Standpunct.

At De ikke har faaet Breve fra os, er meget kjedeligt; men kjære Ven, hvor i al Verden skulde vi skrive hen, medens De flakkede om; paa Deres store Reiser tidligere vidste vi altid bestemtere, hvor De var.

Om vore politiske Affairer skriver jeg nødigt, thi dem har jeg ikke megen Forstand paa. Vaabenstilstand har vi jo nu, men dog ikke rigtig; Blokaden vedvarer, thi der er Uenighed om Grændsen, Spørgsmaal om Oprørerne vil gjøre Modstand etc. etc.

Men at vi seirede ved Fredericia, det er vist; hvilken Enden ogsaa bliver, saa er det en uhyre moralsk Gevinst for Danmark.

Nu gaaer jeg ud til Louise, for at tilbringe hendes Geburts Dag der med Familien.

Og nu kommer De jo snart.

3/8 49.

Deres evige

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost