Dato: 19. august 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 19 August 1849

Kjre Jonna

Tak for dit Brev - det kom som en ventet kjr Ven, det var venligt og nydeligt af Dig, ja jeg ved det, jeg troer saa fast der paa, at "Du" er mig god og det for alle Tider. Du skriver om Folkefesten ved Soldaternes Ankomst til Kjbenhavn, at du af et Brev fra Sophie, formodentligt Hartmann, saae, at ogsaa jeg var bevget, ligesom det var noget mrkeligt! Du som troer at kjende mig saa godt - ja jeg er Dig ikke dansk nok, det vil sige efter din Maalestok. Da jeg var i Paris sammen med Lehmann, Krieger, Schiern, Lsse & blev der en Dag afhandlet og afjgort at jeg aldeles ikke var national dansk Digter, det eneste Digt af mig der vilde leve var: "jeg er en Skandinav!", og underligt, nsten hele Europa siger nu at jeg er saa gte dansk, saa national, at jeg derved bliver vanskelig at overstte; jeg troer det ogsaa; og veed, der, vil komme en Tid at mine Landsmnd ville forstaae det samme og sige det. Frken Brmer sagde en Dag / til mig: "Andersen. De er ganske Typen for en gte Dansk!", og det var ikke i Skrift men i Personlighed; de Fremmede see og forstaae hvad mine Nrmeste ikke begribe, det er - slsomt! Jeg er Dig ikke gldende nok i Danskhed, kjre Jonna; det kommer vel af at jeg er saa "retfrdig" mod Alle, men denne Retfrdighed, skulde den ikke vre just Blomsten af hvad jeg kalder gte dansk og skatter hos min Nation, nemlig "rlighed"; det er denne som kommer frem hos mig i at vre retfrdig. I vrigt, om dette er noget godt hos mig, regner jeg det ikke til Fortjenste, thi om jeg gjr noget godt eller smukt, saa er det fordi jeg ikke kan anderledes, det er min Natur og den er givet; derimod det Gale, det Keitede og Daarlige, ja det lader jeg selv kre op uden at forsge paa at kaste Kudsken af - Men nok om det! Gid du havde vreti nde i Kjbenhavn og seet indtoget frste Dag, jeg undte dig det, og jeg tnkte paa Dig. Alle Husene vare pyntede med Guirlander og Krandse, Dannebrogs Flag vaiede fra alle Sider og hen over Gaderne, smukke / Skjolde af Georginer vare opstillede. "Velkommen" ld det fra de i Bogstaver sammenstillede Blomster og fra alle Lber, med Lv i Hatten og Blomsterkoste i Gevrpiben kom Soldater med Kjreste, Moder og Sster under Armen. Laugene gik med Faner, Snedkerne havde deres af Hvlspaaner, Sangforeningen fulgte med Flag og Sange, kun een Mand Isenkrmmer Jakopsen havde ikke det mindste paa sit Hus. Folk stode i Skarer ned ad Volden en Victoria flagrede oven over og der lstes paa Vesterport: "Sit Lfte har han holdt den tappre Landsoldat." Hos Gades hvor jeg stod, Hjrnet af gammel Torv og Frederiksberggade, var ogsaa Skuespillerinden Madam Nielsen, jeg viste hende en saaret Soldat, staae under os og hun kastede en Bouquet til ham, jeg gjorde det samme og han greb just min og stak den ind i Bindet ved sin knuste Haand, det rrte mig, og jeg bad Gade om Soldaten ikke matte faae min Plads deroppe og da Gade sagde ja, lb jeg ned og fik ham op. Det gldede mig egentlig meest, jeg havde dog derved lidt Virksomhed. Men da jeg saa kom om Aftenen ind til Gottlieb, sagde din Fader, som havde vret lige over for paa Tribunen men opholdt sig hos os meget over at de fra Gades Vinduer kastede Blomster ned mellem Folk og fandt det flaut, "det er Andersen, som faaer dem der til!" blev der sagt. - Jeg blev lynende gal derover, saaledes dmtes jeg her igjen, i denne Baggatel, strax troede mine kjbenhavnske Landsmnd jeg gjorde noget flaut. - Men nu lev vel, kjreste Jonna, paa torsdag er jeg i Kjbenhavn. Tnk lidt paa mig

din gamle trofaste

H. C. Andersen

[langs side 2:] skriv snart igjen bedste Jonna! Gud glde og velsigne Dig! -

[langs side 3:] hils meget den kjre Fru Poulsen - Stampe ikke at glemme

[Udskrift:]

Til Frken Jonna Drevsen

afleveres i Konferensraad Collins Gaard i Amaliegade.

Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 56-58)