Dato: 30. september 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 190. Fra Henriette Wulff.

Sndag Morgen [30.9.1849].

Venligst god Dag, kjre Andersen!2150

Var Vejret ikke under al Critik havde jeg muntlig sagt Dem dette Goddag i Gaar i Flgeskab med min Ssterlil, men nu maae jeg lade mig nje med dette. Jeg lnges jo ret efter at see Dem og tale med Dem og fortlle Dem om min muntre herlige lille Udflugt, der ret har forfrisket mig. Fra min Ssterlil skulde jeg sprge Dem om De ikke vil tage til Takke her i Morgen istdet for i Dag, De spiser Dronninge Suppe.2151

Vilde det plage Dem meget gode Ven, dersom vi bad Dem skaffe os Biletter til Deres comedie Onsdag?2152 Vi ere bange for ikke at faae de fornskede Pladser, som ere spaa venstre Side, nederste Gradine ,2153 tt op til Theatret. 5 Billetter nskede vi, dersom det var muligt, men det maae ikke genere Dem altfor meget.

Tusind Tak for det hjertelig kjrkomne Brev jeg modtog fra Dem i Flensborg. Meer herom og om saameget naar vi sees, som jeg haaber i Morgen til Middag , - om Formiddagen er jeg ude i Forretninger.

God bless you dearest friend.

Your Sister.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost