Dato: 16. december 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 194. Fra Henriette Wulff.

I Gaar Aftes fik jeg en mundtlig Hilsen ved Deres Oppasser at De rejste om otte Dage paa Landet,2166 men haabede dog at see mig fr , og da det er meget lnge siden De var her gode Ven, forekommer det mig nsten som De var mindre venlig stemt; jeg er jo saa forvendt med at see Dem og holder saa meget af Dem, at den blotte Tanke gjr mig ondt, og da jeg veed at det ikke er Deres Mening at gjre mig bedrvet, siger jeg Dem det strax. Sandsynligviis er det en aldeles ugrundet idee, men den opstaaer saa let, hvor man stter megen Priis paa den Paagjeldende. De er vist ikke glad selv i dette hslige mrke Vejer, og jeg kom uvilkaarlig til at tnke paa Rckert's Ord: Und wenn der Freund Dich krncket, verzeih's ihm, und versteh, - es ist ihm selbst nicht wohl; sonst tht er Dir nicht weh!2167 Ja hvilket ugudeligt kjedsommeligt Vejer, vi har nu haft Huus Arrest i 14 Dage, og det gaaer ventelig Dem ligesaa. Jeg har siden Onsdag ventet min egen kjre Chr: og begynder at blive lidt urolig for ham i dette evige uigjennemseelige Taage-Vejer, det er jo dobbelt slemt til Ses, men med Guds Hjelp kommer han nok igjennem,2168 og vi skal tilbringe vor Juul samlede.

Farvel kjre gode Andersen, gid alle Julens venlige Tanker og Glder strmme ind over Dem. Seer jeg Dem ikke fr De rejser i vores fjerne Krog, og muntlig kan nske Dem Alt Godt og Herligt til Julen, da veed De, at jeg som altid indeslutter Dem i mine Bnner blandt de Kjreste!

Uforandret ssterlig hengiven Jette.

Sndag. [16.12. 1 849]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost