Dato: 17. januar 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17 Januar 1843 [skal vre 1850]

Kjre Ingemann!

min hjerteligste Nytaars Hilsen til Dem og Deres Kone,jeg havde saa gjerne med den bragt Dem mit nye Stykke Ole Lukie, men da det frst om en Maaned kan komme paa Scenen, har jeg maatte udstte det med Trykningen. Jeg kommer imidlertid i Dag halv i rinde til Dem,jeg kommer med en Bn, De vil hre den og maaskee - opfylde den!

Den unge Baron Stampe skal have Bryllup med Jonna Drevsen den 2den Februar; De har i hende een af Deres inderligste Beundrerinder, De kjender hende ogsaa, veed jeg, personlig, og dersom De derfor kunde og vilde -ja det er Bnnen, give en lille Sang til hendes og Stampes Bryllup, da vilde De usigelig overraske og glde hende; jeg veed det, hvor glad en Sang fra Dem vilde gjre hende og derfor er det at jeg overvinder mig selv ved - maaskee at plage Dem med denne Bn. Men jeg tr jo nok!

0ehlenschlger er meget syg, jeg er bange for at vi snart miste ham; saa vidt jeg veed er det nok i Leveren at Sygdommen sidder; igaar var det lidt bedre, i Dag ikke!

Hauch seer jeg jevnlig i Theatret, som han, eftersom han boer paa Frederiksberg, retjevnlig besger; hans nyeste Tragedie Marsk Stiig siger man er een af hans meest dramatiske. Bredals Stykke har jeg seet, man fler det er en Digter der har skrevet det, men det er for bredt og tungt; Rosenkilde og den Characteer han fremstiller er uforglemmeligt godt. Man fler at Bredal ikke lever med i Verden; det er et Tab for os at han i sit hele Liv er kastet hen i en Krog. - Iaften hrer jeg for frste Gang Gades nye Opera, man er meget spndt efter at kjende den. - En Datter af Fransk-bager Mller, deputerede i forgaars som den falske Olufs Moder i Dronning Margrethe; hun har et smukt, tydeligt Organ, en Deel Rolighed og sagde sine Replikker ganske vel indlrt, det er det Hele; men Publicum var fanatisk henrykt og Berlings Tidende gaaer i Kjlvandet.

Hvad siger De om rsteds bog? Mig har den i hi Grad interesseret, saa jeg fra den er flyvet over i Humbold-Cosmos der ganske fylder mig. Nu lev hjertelig vel og kan De - da send den unge Brud en lille Green fra Deres poetiske Urtegaard.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn den 17 Januar 1843. [skal vre 1850]

Kjre Ingemann!

min hjerteligste Nytaars Hilsen til Dem og Deres Kone,jeg havde saa gjerne med den bragt Dem mit nye Stykke "Ole Lukie", men da det frst om en Maaned kan komme paa Scenen, har jeg maatte udstte det med Trykningen. Jeg kommer imidlertid i Dag halv i rinde til Dem,jeg kommer med en Bn, De vil hre den og maaskee - opfylde den!

Den unge Baron Stampe skal have Bryllup med Jonna Drevsen den 2den Februar; De / har i hende een af Deres inderligste Beundrerinder, De kjender hende ogsaa, veed jeg, personlig, og dersom De derfor kunde og vilde - ja det er Bnnen, give en lille Sang til hendes og Stampes Bryllup, da vilde De usigelig overraske og glde hende; jeg veed det, hvor glad en Sang fra Dem vilde gjre hende og derfor er det at jeg overvinder mig selv ved - maaskee at plage Dem med denne Bn. Men jeg tr jo nok!

ehlenschlger er meget syg, jeg er bange for at vi snart miste ham; saa vidt jeg veed er det nok i Leveren / at Sygdommen sidder; igaar var det lidt bedre, i Dag ikke!

Hauch seer jeg jevnlig i Theatret, som han, eftersom han boer paa Frederiksberg, ret jevnlig besger; hans nyeste Tragedie "Marsk Stiig" siger man er een af hans meest dramatiske. Bredals Stykke har jeg seet, man fler det er en Digter der har skrevet det, men det er for bredt og tungt; Rosenkilde og den Characteer han fremstiller er uforglemmeligt godt. Man fler at Bredal ikke, lever med i Verden; det er et Tab for os at han i sit hele Liv er kastet hen i en Krog. - Iaften hrer jeg for frste Gang Gades nye Opera, man er meget spndt / efter at kjende den. - En Datter af Fransk-bager Mller, deputerede i forgaars som den falske Olufs Moder i Dronning Margrethe; hun har et smukt, tydeligt Organ, en Deel Rolighed og sagde sine Replikker ganske vel indlrt, det er det Hele; men Publicum var fanatisk henrykt og Berlings Tidende gaaer i Kjlvandet.

Hvad siger De om rsteds bog? Mig har den i hi Grad interesseret, saa jeg fra den er flyvet over i Humbold-Cosmos der ganske fylder mig. Nu lev hjertelig vel og kan De - da send den unge Brud en lille Green fra Deres poetiske Urtegaard.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 266-69)