Dato: Januar 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 196. Fra Henriette Wulff.

Fredag Formiddag. [Jan.-Febr. 1850].

Nu kjre Andersen! kan jeg virkelig ikke vre lngere uden at hre Noget fra Dem. At De lever, veed jeg Gudskelov, og endogsaa vel, men det gjr mig nsten ondt at De kan det, uden at see os her. Hvor er De dog, hvad beskjftiger Dem saaledes at De glemmer saa aldeles Een af de Allerldste?

Folkecomedien2170 er frdig, det veed jeg fra to aandfulde

Damer De lste den for, det er nogen Tid siden, men den indstuderes vel neppe endnu. Naar jeg undtager at jeg har lngtes meget efter Dem, og savner Dem dagligen, har jeg haft det ypperligt i denne Tid, det er kun Deres

Skyld, at jeg endnu ikke har haft det bedre! Der overfalder mig en Skrk undertiden, at De skulde have opdaget Deres prindselige eller kongelige Herkomst og foragter Deres democratiske Sster, det var dog ej Ret gjordt af Dem, men det ligner Dem ikke, og det er vist noget gandske Ubegribeligt der holder Dem borte! Kom dog snart kjre Broderlil, jeg lnges virkelig saa meget efter Dem og efter at De sidder og fortller mig lidt om, hvorledes det gaaer Dem i denne Verden.

Skulde De ikke vre vel, som Gud forbyde, da lader De mig det vide; men jeg vil haabe det Bedste som er at De snart seer til

Deres troe Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost