Dato: 8. marts 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 Marts 1850.

Kjreste Ingemann!

her kommer "Ole Lukie" , som jeg troer vil tiltale Dem og Deres Kone. Ved frste Forestilling i Casino, hvortil var solgt 2500 Billetter, var det ganske interessant at see hvorledes den aandelige Magt tilsidst fik Massen til at bie sig. Lige til midt i tredie Act forstod man ikke Stykket, eller vilde ikke forstaae det; Alt hyssedes der af, og Stemningen steeg nsten til Raahed, pludselig gik Ideen op for dem, de bleve stille og opmrksomme og /Bifaldet var udeelt! [overstr: og] siden har Ole Lukie fundet den venligste Modtagelse og Folk synes srdeles at skjnne paa det Poetiske hos ham. - Lad mig nu hre lidt fra Dem og Deres Kone, Stykket er jo snart lst.

med inderligt Venskab H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 275-76)