Dato: 11. marts 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 11 Marts 1850

Kjre Ven!

Overbringeren af dette lille Brev er en norsk juridisk Candidat, Hr Halfdan Kjerulf; jeg gjorde hans Bekjendtskab i forgaars ved hans Afskeds Besg hos Componisten Hartmann, hvor man fremhver hans musikalske Talent; for at udvikle dette har han opholdt sig nogen Tid i Kjbenhavn og gaaer nu til Leipzig, der kjender han Ingen, og jeg veed derfor, at De kjre Ven, som skandinavisk Landsmand, og med dette Par Ord fra mig, venlig vil sige ham Beskeed med hvad der kan vre ham til Nytte. - I Fredags otte Dage blev Ole Lukie opfrt frste Gang og er nu i Lbet af 10 Dage givet 6 Gange for fuldt Huus, De veed Casino rummer 2500 Mennesker. Den frste Aften forstod Folk ikke Stykket, det vil sige de bleve utaalmodige, ja lidt raa i de frste to Acter, men da i tredie Act Ideen gik op, blev det atter Havblik og mit Arbeide vandt udeelt Bifald. Den aandelige Magt beseirede Massen. Hr Goldschmidt imidlertid hrer endnu - det er mig uforklarlig, da han er en begavet Natur, og altid forsikkrer at han holder af mig - til de der ikke vil forstaae, han skriver i sin Syd og Nord, at en Skorsteenfeier ikke kan drmme at han lever med Grever og Baroner, det er reent galt!, - ls nu Stykket, jeg har givet et Exemplar til Delbanko, Rosen overstter allerede og har nok skrevet til Dem derom. Jeg nsker at De vilde tage "Fdrelandet" - Thalia og "Flyveposten", og efter disse tre, isr Theaterbladet Thalia at opfatte Dommen over dette, mit vistnok meest poetiske, dybtflte Arbeide. H. P. Holst har holdt en srdeles smuk Mindetaie over Oehlenschlger (i Efterslgten, hvor . var Descippel) den egner sig til Feulleton Artikkel, og jeg har af Holst faaet et Exemplar til Dem, som ogsaa er givet Hr Delbanco.

Nu hjertelig Lev vel! Hils Deres Kone!

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus