Dato: 19. marts 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 Marts 1850

Kjre Ven!

Iforgaars gik "Ole Lukie" for niende Gang, det vil sige ni Forestillinger lige efter hinanden, alle for fuldt Huus; af de forskjellige Anmldelser om Stykket er den i Flyveposten klarest og bedst, en anden, den De neppe seer, i Theater-Bladet Thalia, sender jeg Dem her. De vil lade Dr Leo lse den. Frste Forestilling forstod Publicum ikke Ole Lukie, det vil sige indtil Midten af tredie Act, da gik Ideen op for den blandede Mngde og det hele Arbeide vandt udeelt Bifald, siden er Stykket, uagtet Hr Goldschmidts tomme Anmldelse, den jeg i Hovedtanken finder urigtig, srdeles vel optaget og som Facta viser, endogsaa Kasse-Stykke. De har nu selv lst det; jeg gav det til Delbanko; Musiken til det er udkommet paa hans Forlag.

Hauchs Tragedie "Marsk Stiig" er srdeles besgt og vinder Bifald; de tre frste Acter isr ere hist dramatiske. - Bournonville har componeret en ny Ballet "Amor og Psyche", der snart vil komme paa Scenen. - Glsers hrer jeg skal paa Opera "Brylluppet ved Comosen", Stockholms Theater.

Vinteren er begyndt igjen, Isen ligger ud mod TreKroner og saa stormer det i disse Ntter, saa at jeg folder mine smaa Hnder og takker Himlen at jeg ikke er tilses.

Siig mig snarest, naar De skriver til Delbanko, Jenny Linds Adresse. Er hun i Berlin eller hvor. Jeg skylder hende Brev og veed nu ikke hvor hun er? Hils Deres Kone og Svigerforldre, ligesaa Dr Leo og andre flleds Venner.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus