Dato: 12. april 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 200. Fra Henriette Wulff.

Fredag d 12 April 50.

De var saa venlig for nogen Tid siden, at love at afskrive Deres dejlige Digt til Fdrelandet, der stod i Bladet Fdrelandet til Kammerfrknen, her sender jeg een af de smaa Lapper Papir af hendes Stambog hun har sendt mig, gld nu den gamle Dame.

Jeg blev gandske bedrvet i Forgaars, da jeg kom hjem og hrte De havde vret her, i denne Periode seer jeg Dem jo saa sjeldent, men tnker daglig paa Dem, og glder mig naar jeg hrer at De tumler Dem med Lyst i Verden.

Tak for de smukke sande Linier til Sonne i Fdrelandet,2178 det gjr altid saa godt at see sine egne Flelser smukt udtalte. Ja Sonne er en herlig Maler, og jeg troer, et ligesaa fortreffeligt Menneske. Fra Broder Chr:2179 fra hvem jeg har lystige rare Breve nsten hveranden Dag, de hjerteligste Hilsner til den kjre Andersen.

Men hvor troer De Solen er bleven af, April Maaned, og aldrig Soelskin! Jeg lnges nsten ligesaa meget efter at see den, som efter Dem!

God Morgen, og Farvel, godeste bedste Andersen og Ven!

Faithfully your Sister!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost