Dato: 10. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: J. A. Josephson
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 Mai 1850.

Kjre Ven!

Dette Brev flyver over Norge, gjennem Finland og ned til Upsala med Hilsen og Haandtryk fra mig. Overbringeren er Oscar Schmidt, Professor ved Universitetet i Jena, han gjr en Videnskabsreise i Norden, og da han ingen Bekjendter har i Upsala, tillader jeg mig at give ham dette lille Brev til Dem, De vil vre ham lidt til Tjeneste, jeg veed det, og fre ham til den, eller dem af Professorerne, der kan vre ham, paa / hans Videnskabs vegne, af meest Interesse. Naar dette Brev kommer, er vel Jenny Lind hos De lykkelige Stockholmer, hils hende paa det hjerteligste og kan De lgge Deres egen blde Musik under Hilsenen, saa gjr det kun. Professor Hartmann og Familie hilser Dem, jeg sender en heel Bouquet af Hilsener, som De vil udele til Veninder og Venner. - Hvorledes lever gamle Grev Salza? Jeg skrev ham et langt Brev til, men fik aldrig Brev igjen. Hans fortrffelige Datter vil De bringe min Tak og rbdige Hilsen.

Deres hengivne Ven

H.C . Andersen /

[udskrift:] Hr Magister

A. Josephson

Musikdirecteur ved Universitetet i Upsala

Tekst fra: Solveig Brunholm (ogs lig med microfilmscannin 78, 197-200)