H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin til H.C. Andersen 25. juni 1833

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. juni 1833
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

59. Fra E. Collin.

Kjøbenhavn d. 25de Junii 1833.

Kjære Ven!

Hermed sender jeg de forlangte Penge: nemlig: 83 Specier eller 166 Rbd. r. S.–à 209 & 210 1/2 = Bco mU 247.4 i en Vexel paa Handelshuset: Rougemont de Lowenberg i Paris. Disse Penge har jeg skrabet sammen paa følgende Maade.

Af de 33 Specier (omtrent) som Reitzel skal betale, kunde

han for Øieblikket kun udrede ......................................................20 Specier

Fader har da tilskudt de øvrige ........................................................13

-»-

De 50 Specier, som De ønskede desuden, har jeg optaget af Deres

Reiseunderstøttelse for næste Aar............................................50

-»-

---------------

83 Specier

Naar De altsaa kan faae 50 Specier for Agnete, maa disse betragtes som 100 Daler af Deres Understøttelse for næste Aar, men de kan jo naturlig­viis faae dem, naar De vil. – ....

Hilsener fra Alle i det Uendelige. – Lev vel, kjære Ven.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost