Dato: 30. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 203. Fra H. C. Andersen.

Silkeborg den 30 Mai 1850.

Min kjre ssterlige Veninde!

Skoven stod deilig grn da jeg kom til Sor, der var sommerligt og smukt, som jeg aldrig har seet det fr ved den gamle klosterlige By; Kirken, der er hi og imponerende, var pyntet med grnne Grene, Murene hvidkalkede og opfrisket i den brogede Malning, det var et venligt Syn. Hos Ingemanns var kjrligt og godt, derind kom ingen Skvulpen fra Hverdagslivet. - Een Dag kjrte vi over til den gamle Digter Bredal, han boer smaat og magert; jeg vilde sygne hen i hans Stue, var jeg her naglet fast.2183 - Fra Sor reiste jeg ned til Rrby ved Kallundborg, hvor jeg blev fra den ene Dag til den anden hos en elskvrdig, dannet Prstefamilie,2184 i en skovls Egn, den saae ud, som om Vindene her regjerede og feiede op og ned af de bakkede Marker. - Den nste Nat, paa Vertshuset i Kallundborg, sov jeg slet ikke; jeg havde til Naboe, et gtepar, der talte hit til ud paa Natten, Konens Stemme klang som en madagaskars Tromme og Mandens var huul som et Vrl i en Tnde; jeg ringede paa Pigen og bad hende sige dem, at jeg hrte hvert Ord de sagde; og lidt efter hrte jeg dem da sige: Enhver maa hre hvad vi tale! - men det var meget kjedeligt, endelig sov de, og nu begyndte en Snorke-Duet for Tromme og Basun. Klokken 5 stod de op for at see om det var Storm; de skulde jo til Aarhuus. Nu begyndte Conversationen igjen, om Aftensmaden hos Justitsraaden, om en deilig Ost og en fremmed Jomfru! - Sndag Eftermiddag2185 Klokken 3 kom jeg til Aarhuus og en halv Time efter kjrte jeg over deilige Land-Hider, sex Mile ind i Jylland til Silkeborg, der ligger hvor en gammel Biskop Silke2186 engang reiste et Kloster, men som, siger Sagnet, dde ud i Pestens Tid. Brdrene Drevsen fra Strandmllen2187 have her reist en stor Papir-Fabrik, og hos ham, som boer her, Michael Drevsen er jeg nu i Besg; det er et nyt, ganske herskabeligt bygget Huus, lige tt ved Guden-Aae; en heel By er i Lbet af fire Aar voxet op rundt omkring; Beboerne kalde sig selv Nybyggere; om halvtredsindstyve Aar er her bestemt en stor Kjbstad, Alt ligger saa beqvemt og ved Guden-Aae er Forhindelse med Havet; der ud til er rigtignok en Strkning af 14 Miil, men nu kommer her et lille Dampskib, forelbigt gaae Seil-Pramme. Det Hele har noget Characteren af een af de opvoxende amerikanske Byer, og det er moersomt i Hjemmet ligesom at experimentere det samme. Jeg seer paa det unge Silkeborg, som paa et Barn, hvis venlige Ansigt forkynder en interessant Fremtid og det morer mig at see dette unge Liv. - Flere Timer driver jeg om ved den fiskerige Aa, mdte De mig vilde De see mig med Medestang og en Trskoe i Haanden; Trskoen gjemmer Orme, jeg er lidenskabelig Fisker og Fiskene ere saa galante strax at bide paa; igaar fik jeg een paa over en halv Alen, jeg var ganske henrykt.2188 Imorgen skulle vi besge Himmelbjerg.2189 Jeg bliver her fra Dato otte Dage,2190 skriver De derfor strax efter Modtagelsen af dette Brev, da send det til Silkeborg per Aarhuus; siden gaaer jeg ned til Fredericia og over til Fyen hvor jeg slaaer mig lidt til Ro paa Glorup. Hils Deres Sster, Svoger, Snnerne og Deres egne to Brdre, ogsaa de smaabitte Veninder, Skjnheden og Frkenen med Gisen.2191 - Seer De Frken Cold fr hun tager over til Fyen, da see venligt paa hende og tryk hendes Haand, altsammen fra mig! - Mld mig nu smukt om Fred og Ro! - Jeg lser herovre Carl Bernhards ny Roman,2192 den er ganske beaandet af Tiden og man lber sig hvert ieblik et Ordsprog i Livet, imidlertid er jeg endnu ikke langt nok henne i Bogen til at jeg kan udtale en Mening. Lev hjertelig vel!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen