Dato: 1. juli 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 207. Fra Henriette Wulff.

Kbh: d. 1st July 1850.

Kjreste gode Andersen!

Jeg har ret lngtes efter at hre Noget fra Dem, siden min lille Epistel sidst, og skyndt Tiden i Dag er knap, maae jeg dog skrive Dem et Par Ord til, fr jeg drager paa Landet i Morgen, egentlig havde jeg helst skrevet derude i god Roe og Mag, men nu i Dag har jeg givet et Lfte, strax at skrive for at fremkomme med et nske og en Bn til Dem. For at lette min Samvittighed vil jeg helst frst komme med det; det er nemlig fra Skotlnderen Hamilton,2213 der vil gjre en Rejse i Sverrig, omtrent Samme tour som De i Fjor, men nskede iflge et Lfte De har givet ham, at naar han gjorde denne Rejse, da vilde De give ham Anbefalings-Breve2214 til Adskjellige. Skjndt han selv skriver Dem til, har han dog bedet mig yttre dette hans nske for Dem, og jeg veed ikke om han faaer Mod at sige Dem at det isr er et Brev til Beskow han attraaede. Ellers til hvem De vilde langs Canal-Vejen, i Stokholm, i Upsala, og paa Landet i Dalekarlien. Paa Onsdag otte Dage2215 vilde han rejse herfra til Gothenborg, og derfor kjre Andersen, vilde De jo vre saa elskvrdig, snart at skrive disse Breve, og da den unge Mand er paa Landet,2216 har jeg lovet ham at disse Breve kunde sendes til mig, thi jeg haaber da med det samme i Convolutten at finde Deres kjre velbekjendte Haand og venlige Ord til mig.

Jeg haaber at De, kjre Ven, og ypperlige Digter, har det godt og hyggeligt paa Landet, Sommeren er jo - som sdvanlig, blsende, regnende med Feber-Temperatur, snart heed, snart kold, enfin, man maa nu tage det, som det er. Jeg skal nyde disse Klimats Feber Anfald ude i Skovsborg, norden for Stranmllen, der er dejligt, med Skov og Strand, Haven gaaer lige ned til Vandet, hvor jeg har et Badehus, det er jo for at vinde lidt Krfter igjen efter min Sygdom. Trolhtten tnker jeg saa smaat endnu paa, maaske bliver jeg saa rask, at jeg endnu foretager den lnge fornske[de] tour senere. Her hjemme gaaer Alt ved det Gamle, og Alle hilse Dem kjrligst; Nyt veed jeg jo aldrig, altsaa heller ikke i Dag. De veed naturligviis at Jenny Lind2217 er rejst til Amerika? Om vi faae Fred eller Krig, siger man deciderer sig i disse Dage;2218 jeg haaber, hvad det saa bliver, at det skal vre til Danmarks Held og Lykke! - De kan troe kjre Andersen jeg tnker ofte paa Dem, og lnges ret efter at hre fra Dem, derfor maae De endelig snart skrive, mon Deres Musa er noget virksom i denne Tid, eller hun tager sig Ferie i denne Sommertid; siig mig dog endelig lidt om hende ogsaa, om den svenske Rejse (I Sverrig)2219 avancerer paa Papiret, til Fryd og Lyst for os Alle! - Skjndt disse Linier ere skrevne i strste Hast, maae de dog endelig sige Dem, at jeg er som altid opfyldt af den hjerteligste ssterligste Deeltagelse for den kjre gode fortreffelige Andersen, af Begejstring for Skjalden, hvem vi Alle skylde saa meget! Lev nu vel kjre gode Andersen; Mrket falder paa, jeg kan ikke see at skrive meer, jeg anbefaler paa det Bedste indlagte lille Epistel, og jeg beder Dem ret hjertelig snart at skrive mig til og troe mig Deres altid

uforandrede ssterlig hengivne Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost