Dato: 11. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 11 Juli 1850.

Min kjre Sster!

Gud glde og velsigne Dem for det prgtige Brev De gav mig, jeg fik det ved Middagstid, just hvor jeg var forstemt; ja Solskinnet indeni, er i den sidste Tid ikke strkere end det udenfor; det er graa Dage! Deres Brev har gjort mig godt, min Tanke er hos Dem og lgger Planer til Deres svenske Reise; ja De maa tage til Trollhtta, dersom De fler Dem strk nok. Jeg har nu, som De forlangte, strax skrevet et Brev til Oberstlieutenant Warberg, send ham det forud og inden i det, eller ogsaa fra Gothenborg, en Dag forud, idetmindste, niagtig Bestemmelse naar De kommer. Jeg vil da haabe at Oberstlieutenant Warberg med sin Kone er ved Trollhtta, De vil i de to gamle Folk finde to histelskvrdige Mennesker, begge have et velsignet Humeur og hre til de Personer man strax fler sig hjemme hos; skulde, under Deres Ophold der, Broderdttrene komme, Faderen er Commandeur,2235 da vil De see to elskelige, aandfulde svenske Damer, hils dem Alle srdeles fra mig. - Naar De har vret nogen Tid ved Trollhtten, da bestem Dem endelig til at besge Wenersborg >og tag ind i den Gjstgivergaard der er tt ved hvor Dampskibet lander; Hr Warberg giver Dem nok Besked, ligesom ogsaa, naar De siger det til ham eller hans Kone, et Brev til een eller anden Dame der i Byen. Warbergs boer her om Vinteren og maa altsaa have Bekjendter; den hele Tour fra Trollhtte til Wenersborg er neppe meget over en Time eller to. - Herfra kan De gjre smukke Toure til Haleberg og Huneberg;2236 jeg raader Dem at De i Stockholm hos en Boghandler kjber Dem: Beskrifning till Kartan fver Segeleden frn Stockholm gienom Gtha-Kanal till Gtheborg.2237 Naar De med Dampskibet kommer op ad Gtha-Elven og skal ved Trollhtta ind i de 8 Sluser, da ligger Warbergs Huus paa Hiden foran Dem, til Hiere, jeg er vis paa at han er nede ved frste Sluse, det er en lille, venlig Mand. Hils nu rigtig meget og gjr mig den Tjeneste, da jeg ikke er i Kjbenhavn og der kan give Dem det, at kjbe et Exemplar, med Omslag, af min Ole Lukie og bring Hr Warberg fra mig, det vil fornie ham; jeg skal betale Dem Udlget naar vi sees. Paa Touren til Trollhtta, maa De endelig stige af Skibet ved lilla Edet og gaae fra den ene Sluse hen til den nste, mellem begge danner Gtha-Elven et Fald, der rigtig nok kun er 9 a 10 Fod, men altid er et smukt Skue, men fald ikke i; jeg beder Dem ogsaa at vre srdeles forsigtig ved Trollhtten; skaf Dem ogsaa i Gtheborg for en to Rigsdaler (Rigsgjld) Slanter; det vil sige Kobberskillinger,2238 men faae de mindste De kan, De vil behve dem srdeles paa Udflugterne ved Trollhtten, og der kan De ikke faae slige smaae Mynter; det er til Veivisere, Tiggere, Led-Aabnere, etc. - og nu lev hjertelig vel! skriv mig endelig til - Glorup ved Nyborg- saasnart De er ved Trollhtten og lad mig vide hvorledes De har det og finder det. - Min Tanke flger Dem. Hjertelige Hilsener til den gode Hamilton; men lidt Uret er det, hvis han siger at jeg har stdt ham fra mig. - Glem ei Deres Sster, Snnerne etc. etc.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

E. S. Veed De slet intet om Frken Brmer?

[I Marginen 4. Side:] Mit Brev til Warberg, tr De naturligvis gjerne lse.

[I Marginen 2. Side:] Hils Capitainerne paa Canal-Dampskibene fra mig; jeg kjender dem nsten Alle.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus