Dato: 28. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Til Capitein-Lieutenent i Se Etaten Ch. Wulff. Maritime Adjudant for den kommanderende

General i den danske Hrs Hovedquarter (i det slesvigske).

Glorup den 28 Juli 1850.

Kjreste Ven!

Skriv mig dog til, skriv blot nogle faae Ord, jeg er i en gruelig Angest for Dig! o jeg kan ikke ret vre glad i Seiren ved Tanken om de Mange vi have mistet, de Mange der lide! o, det er jo grsseligt! - Lsse er ogsae faldet, min kjre, kjkke, forstandsfulde Ven! jeg har i denne Aften i Taarer skrevet et Brev til hans gamle Moder! hun er vistnok uendeligt dybt bedrvet, han var hendes Stolthed og Glde, og hun havde Grund dertil. Jeg kan endnu ikke tnke ret paa Seiren, jeg veed ikke hvorledes mine Venner have det! derfor skriv dog Du, men strax, strax om det er mueligt, jeg bliver her til imorgen otte Dage og gaeer da til Korzelitze! / Gid jeg kunde pleie de Saarede, gid jeg i Flensborg kunde give dem en Ldskedrik. Jeg lste, at man havde belagt Flensborg Gader med Halm for at de Saarede ikke skulde stdes paa Stenene, jeg grd derover! - med Sjle-Angest tnker jeg paa hvad det endnu kan koste os, fr Rendsburg er vor! - kjre broderlige Ven, lad mig dog strax hre fra Dig og hils - - ja hils dem Alle, Alle som kjende mig, jeg kunde kysse Soldatens haarde Hnder og velsigne ham for hans tro Hjerte, for alt hvad han udholder og gjr - og jeg, jeg kan slet intet gjre! Lev vel! Gud velsigne og bevare Dig min broderlige Ven.

H. C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus