Dato: 16. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Corselitze paa Falster den 16 August 1850.

Min kjre ssterlige Veninde!

Deres Brev har fundet mig i et Hjrne af Landet hvor De neppe tnkte mig, jeg er reist fra Glorup, har lagt Veien om de mindre er, og sidder nu ud for den rullende sterse, som jeg daglig styrker mig i; jeg er paa det venlige Corselitze2257 i Besg hos Kammerherre Clasens, dog frstkommende Mandag2258 tager jeg med Deligensen til Kjbenhavn; jeg er vel indbudt til Bregentved, jeg kjrer saa nr forbi at jeg seer Aleen, og dog vil jeg udstte det med Reisen, jeg lnges nu efter mine Kjre i Kjbenhavn og der er De maaskee allerede indtruffet. Tak, fordi jeg er saa smukt levende i Deres Tanke at De glemmer Afstanden og siger kom!

2259 - ja, jeg vilde gjerne, det var deiligt, pludselig at staae hos Dem ved Trollhtten, gaae med Dem de smukke Stier, begge vre glade i Sverrigs Natur; men husk paa, jeg var der ifjor og kommer der mueligt igjen nste Aar, om jeg gaaer til Stockholm; det blev en Reise tre Aar i Trk, en Reise, hvor Setouren var den egenlige Reise; det er mig ordenlig pinligt at De nsker det, thi det kan ikke lade sig gjre; jeg har nu flakket hele det danske Land rundt denne Sommer, jeg maa vre besindig i hvad jeg endogsaa kan have Lyst til; vi sees i Kjbenhavn, og muelig indtrffe vi allerede samtidige; et andet Aar kunne vi maaskee arangere en Fart i Nabolandet. Skulde dette Brev endnu trffe Dem ved Trollhtten, da hils ret hjerteligt Warbergs. Det glder mig saa srdeles at De ogsaa er kommet til at synes om de venlige Mennesker og jeg var virkelig ganske ilde ved at lse Deres

frste Brev, hvor De slog strax en Streg over dem. Siig mig ellers om De ved Motala saae noget til Hr Nygreen,2260 Frken Brmers Ven, jeg havde givet Hamilton Brev til ham. - Deres Broder Christian er en prgtig Brevskriver, vi ere denne Sommer komne i en levende Brevvexling, havde vi mdt hinanden i Fredericia, var det nok ikke skeet, men dette Uheld har frt os sammen ved stadigt flyvende Brevduer. Jeg er meget glad over at De synes saa vel om det herlige Sverrig; tidt naar jeg gaaer ene, denne Sommer, er mine Tanker hos Dem og vi gjre de Vandringer jeg kjender. - Er ikke ogsaa Boren en deilig Se? tager ikke Wadstena-Slot sig storartet ud? Burde de Danske ikke besge Sverrig, langt mere end de gjr, Ja der er meget vi maa samtale om! nu vil De ogsaa bedre kunne forstaae mine svenske Skizzer, see om Landskabet deri ligner. Hils Jrgen Kock! - Dog har jeg en hemmelig Flelse af at dette Brev trffer Dem i Hjemmet, tyve Skridt fra den grnne Vold. Hils da dem alle i Huset og maaskee staaer jeg der for Deres Aasyn naar mindst De troer!2261

nu kun min Hilsen!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus