Dato: 23. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 23 August 1850.

Min kjre ssterlige Veninde!

god Dag! god Dag! - ja her er jeg! her ude i ny Kongensgade; frst igaar Eftermiddag kom jeg til Byen efter at have brugt fire Dage, siger og skriver fire Dage fra Corselitze til Kjbenhavn. I Sndags Aftes2262 nemlig tog jeg afsted til Nykjbing, her fik jeg den Efterretning at det lille Dampskib Vildanden, som skulde fre os over var taget til Afbenyttelse ved Slesvig og at vi maatte i aaben Baad, om Natten begyndte imidlertid en ganske orkanagtig Storm og da man overlod mig selv at tage med eller blive, blev jeg for at komme med Vesper; jeg vendte imidlertid ikke til Corselitze, Biskop Monrads2263 bad mig saa srdeles om at vre hos dem og saa flttede jeg ind i den mig fremmede Familie, men Stormen rasede endnu vrre Tirsdag og da jeg nu Onsdagmorgen kom til Gaabense var der ikke nogen Vesper, vi ventede og ventede og tog saa tilsidst Baad over og i Selskab med Christian Winther og Kone Extrapost til Kjge, her overnattedes og igaar Morges kjrte vi saa til Kjbenhavn. Jeg har nu sovet en Nat i Byen og er strax denne Morgen ude for at hre til Dem, Deres Sster skriver og jeg lader denne lille Sddel flyve med med Haandtryk og Hilsen. Snart kommer De jo ind siger man! Det var deiligt; jeg bliver en kort Tid, flyver saa nogle Dage, mueligviis, ud til Bregentved2264 og er da i Kjbenhavn igjen. Nik over til Sverrig fra mig! - Lev vel! hils Deres Broder naar De skriver! jeg tr jo kalde mig den tredie af Brdrene

H. C. Anders[en].

Tekst fra: H.C. Andersens Hus