Dato: 26. august 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 217. Fra Henriette Wulff.

Skovsborg Mandag d 26d August 1850.

Tak for de kjre Linier i Sster Idas Brev, kjre gode Andersen! De kan troe jeg lnges efter at tale med Dem - om Sverrig - om saa Meget! Naar skal jeg dog see Dem?!! Ssterlil siger mig i Dag i et Brev, at De svrmer her paa Strandvejen,2265 kommer De ikke ogsaa til mig? I min stille Skoveensomhed, her er dejligt. Bestem endelig en Dag De vil glde mig, kjre Andersen, men kan De da lad mig det vide, thi jeg er nsten altid paa Farten, i Vandet, paa Vandet, i Skov og Eng, og jeg vilde blive uhyre bedrvet, kom De engang jeg var borte fra Huset. Ikke allene lnges jeg hjerteligen efter Dem, men efter Hyllemoer, efter i Sverrig kort sagt, efter den hele vrende, skabende Andersen.

Fra Christian de venligste Hilsner, i Dag havde jeg som hvranden Dag et herligt Brev; han har nu Instrument, ligesaa meget til hans som min store Glde. Det vil gjre dem godt midt i Hovedqvarterets militaire Virvar, at faae lidt fredelig Musik. Hvad synes De om hans Melodie til Deres Hvil sdt! Det kjre yndige Digt!2266

Men det bliver mrkt, dette skal afsted til Byen, gid det snart fandt Dem, og det da ret maatte sige Dem hvor meget, inderlig meget jeg lnges efter Dem; nu kan det jo ikke hjelpe jeg tager til Byen for at see Dem, De er jo borte derfra, men saa kommer De til mig, ikke sandt? Jeg vilde nske De saae Maanen staae blodrd op af Havets Skjd, som den gjr i dette jeblik.

Farvel kjre gode Andersen! snart, meget snart haaber jeg at see Dem, at De kommer til Deres altid trofaste Ssterlil Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost