Dato: 10. september 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 Sept 1850.

Min kjre, ssterlige Veninde!

Det er under Engelands Kyst De faaer dette lille Brev, det har jeg bedet Deres Broder om; det Land som kjrligt har baaret mit Navn over Verdenshavet, vil jeg at De skal sende en Hilsen, eller i det mindste mens De seer den Kyst, hvor vor elskelige Dickens lever, da ogsaa maa tnke lidt paa rnig. See det er min Forfngelighed; og nu bort fra den, til det Bedre hos mig; beed til Gud at det maa trives, eller har jeg afblomstret for denne Verden, da at han let og snart vil tage mig fra Jorden. Vr ikke bedrvet for mig om De ved Deres Tilbagekomst2267 ikke fandt mig, jeg har levet nok, modtaget uendeligt Meget af Gud og saa meget Godt af Menneskene; De min kjre Veninde fra Barndoms Aarene maa jeg uendelig takke, De saae mig bedre end jeg var, De har kastet Solskin og Trst ind i mit Hjerte; tilgiv mig om jeg imellem et ieblik har saaret Dem, har bedrvet Dem; jeg har i mit Hjerte vret Dem broderlig god. - Jeg troer ikke lnger paa en Fremtid for mig, der er Intet jeg strber efter, Intet jeg veed af Stort og Herligt jeg kan naae, og det er Ormen som gnaver; - men jeg vil ikke bedrve Dem! betragt det ogsaa kun som en Stemning, den sidste Aften jeg er i, idet jeg skriver Dem dette Lev vel! tryk kjrlig Deres Broders Haand og kommer maaskee Otto Mller2268 selv ind ad Dren saa siig ogsaa til ham der er en Hilsen i Brevet fra Andersen! Flyv lykkelig over Havet! flyv i Solskin til Sol og Varme, medens det er Raat og Vaadt hjemme! - Hils Havet, Stjernehimlen, den tropiske Natur! gid De styrkes og oplives, fle Dem lykkelig! - Den sidste af mine Kjre, der gik over disse dybe Vande var Jenny Lind. Ogsaa hun har kaldt mig og kalder mig Broder,2269 men der er det en Maske -; hende seer jeg aldrig, men Dem, lever jeg, vr De mig altid en god, sand Syster.

De flyver nu paa det store herlige Hav, flyver mod Solskin og mod en sydlig Himmels skinnende Stjernebilleder, jeg gaar i det graa vaade Kjbenhavn, hrer om Smaat og Smaaligt og Hverdags og Pjat og Tja[t], flyv, flyv! - Vor Herre flge Dem! jeg kysser Deres Haand! tak for Deres Venskab, tak for Deres Breve, Bed Gud vre mig god og mild!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

E. S.

Har jeg Venner mellem Officererne ombord, da bring disse min Hilsen!

[ Udskrift

]

Dette Brev beder jeg gives

Til Frken Henriette Wulff

(men ikke fr) i Nrheden af den engelske Kyst.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus