Dato: Oktober 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[October 1850.]

Kjre Ven!

nu frst er jeg kommet i Ro, nu frst har jeg ganske fuldendt min nye Bog "I Sverrig", som jeg haaber vi begge skulle faae glde af, og derfor kommer frst nu mit Brev. Tak for Deres Venskab, Deres DeeltageIse, jeg veed, med Hensyn til mine Skrifter i Engeland, at Ingen er mig mere god end De og det kan [overstr: da] ikke [overstr: engang] falde mig ind at sprge nogen anden Boghandler [overstr: der] om han vilde modtage min Bog [overstr: af mig], saasnart De gjr mig et Forslag, Deres vil altid vre mig det Bedste, jeg gaaer naturligvis [overstr: str] ind paa Deres Bestemmelse i sidste Brev, De faar frst Deres Udgifter dkkede, og da er Talen om [overstr: Honorar] hvad jeg kan senere erholde. Det engelske Manuskript til Dem har alt i et Par Uger vret under Arbeide og jeg haaber om 14 Dage skal De erholde hvad jeg anseer for at udgjre en / tredie Deel af det Hele; [overstr: ved denne Leilighed] Jeg tillader mig imidlertid et Forslag, eller rettere et Sprgsmaal, skulde det vre Dem fordeelagtigt, at De optog det Hele frst i Deres Magasin og derpaa udgav det i en Bog for sig, da [overstr: vil] gjr det. Kun nsker jeg saa, at hver Sendelse fra mig, kom heel paa engang i Magazinet, saa at den hele Bog var der i tre Maanedshefter; og at saasnart sidste Hefte var der udkommet, De da tillod at jeg turde lade Bogen komme ud paa dansk og tydsk. -

Naar De nu erholder det frste Manuskript og lser det, vil De selv kunde tage den Beslutning De selv antager for den Bedste.

Og hermed mit hjerteligste Haandtryk, min Hilsen til Deres kjre Familie; De ere alle i min Tanke, jeg nsker mig saa tidt i Sevenoaks, hvor milde ine saae paa mig.

Tak for Deres Deeltagelse for mit lille Fdrelands store Kampe! Vor / Herre synes at vre os naadig og god, vore Soldater ere magelse udholdende og tappre; [overstr: og] fra Sndag til Lverdag udholdte de Kamp og flere Bestormelser paa Frederiksstad; de ulykkelige Indvaanere der, have mistet alt, deres Egne have brndt den aabne By og lemlstet Unge og Gamle; i Kjbenhavn samles Penge ind til de betrngte der; det var nsten som et Mirakel, jeg tnker paa Bespiselsen i rkenen, det lille Danmark giver bestandig ud under denne tunge Krig, men der er Velsignelse i den lille Formue, den holder ud, og man [overstr: savne] fler hverken Trang eller Savn. - Der er en god, enig Aand i Folket, og Gud slipper os ikke. - Det gjr godt at see den Deeltagelse der fra et Folk, som det engelske, straaler til os fra nsten alle [overstr: engelske Tidende] Deres Aviser og politiske Udtalelser.

[H. C. Andersen]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 140-42)