Dato: 30. juli 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 24. Fra H. C. Andersen.

Paris den 30 Juli 1833.

Dette Brev bliver et Galop-Brev, thi jeg har kun en lille Time at skrive det i, da Posten saa flyver afsted, men jeg kan tnke De lnges efter at hre om Julidagene,326 altsaa en kort Skizze; jeg har skrevet Eduard til, han lader Dem vel hre noget mere.327 De og han er de Eneste der faae! - Man havde ventet nogle Uroligheder; meget Militairt var trukket sammen, men Alt gik fredeligt og godt af. - 16 unge Dttre af Faldne fra Julidagene fik hver en Medgift af 3000 Frank. Den frste Dag (27) blev der ved Solens Opgang skudt Hdersskud fra Hotel des Invalides og Hotel de Ville. Udenfor Louvre, hvor flere Faldne ligge jordede var et Srgemonument med trefarvede Faner og Srgemusik, Alle som gik forbi, kastede en Blomsterbouket paa Gravene og Enkelte gik ind og hang deres Krands af Morteller paa Sttterne. Ved Bastilen og flere Steder var lignende Monumenter og om Aftenen brndte et blaat Blus paa Gravene. Menneskevrimlen meget stor, men saa underlig stille. Flere privat Huse havde srge Gardiner og trefarvede Flag. - Paa alle Kirkerne vaiede Tropher og foran Indgangene var Alt betrukket med sort Klde. - Hvert Qvarteer hrte man Kanonskud.

Den anden Dag

(Sndag 28) stod 100000 Mand opstillet paa Boulevarden, Vinduer, Tage og Balkoner vare belssede med Mennesker. Hele Champ d'Elyses syntes opfyldt med Kanoner og Soldater. Klokken 10 paserede Kongen Boulevarden, han var ganske elskelig, trykkede hver tredie Nationalgardist i Haanden, henvendte sig til Alle med formeligt Kammeratskab, det var ordenligt rrende. - Jeg kjbte mig nu for 6 Frank en Plads paa en Tnde, lige foran Vendome Sttten og sat der fra 11 til 4. Hvilken Trngsel! Fruentimmerne besvimede, Folk skreeg. Alt var en sammenpakket Menneske Masse. De hang med Benene ud over os fra alle Etager. - Vendome Sttten328 var smukt bekrandset og Napoleons Statue skjult med et blaagrnt Teppe besat med Slv eller Guld-Bier. Da Kongen var foran, faldt, paa et givet Signal, dette Teppe og Statuen stod, midt i den blaae Luft, omgivet af Skyer. Det saae ud som en Glorie deromkring. Jeg talte med min Sidemand Otto Mller329 om Dem, i det samme ieblik, saa Deres Navn blev nvnet i det tusinde Stemmer raabte vive la memoire de Napoleon! - Alle Hatte fli af. Det var et herligt ieblik. Nu passerede Soldaterne forbi. (Sttten blottedes 13/4 efter Middag) Det varede fra denne Tid til Klokken 7 fr Tropperne var gaaet forbi; nogle rbte hit a bas les forts!330 (de ere nemlig vrede for de nye Fortes Anlg). De som holdte Vagt vare yderst galante mod Enhver, en Soldat som viiste sig mindre mild, blev Sabelen strax revet fra Siden. - Om Aftenen var alle Huse illumineret (Offentlige Huse). Paa Seinen var bygget en herlig Tremast med Kanoner, der var et uvant Syn for Pariserne, det flagede hele Dagen og om Aftenen blev det ataqueret af smaae Baade, Raketter og Tricolors Bomber kastede i Veiret. Siden fulgte et glimrende Fyrvrk. I Versaillies Haven331 var et Orkester med 300 Musikantere, 200 Trommeslagere, 200 Sangere og 100 Sangerinder. Folk var frdigt at trde hinanden ned. Jeg maatte med Kammerjunker Hafner332 tye ind i [en] Vogn, da vi vilde hjem. - Kirketaarnene isr Pantheon og Nottre-Dame toge sig smukt ud, ganske oversaaede med Lamper.

Den 3die Dag (29 Juli). Champ d Elyses lignede ganske vor Dyrehave. Alle muelige Kunster, Dyr og Boutikker og man fik det gratis. Paa Seinen var en Tournering mellem Baade. Sefolkene hvidkldte med rde eller blaa Belter. I Enden af hver Baad stod Een med en Landse; den Rdbltede stdte den Blaablte[de] i Vandet, eller omvendt og det under Pouker og Trompeter. Paa alle Byens Theatre var fri Comedie Klokken 2 om Eftermiddagen. I den store Opera havde de Robert le Djabel.333 Jeg var dog paa de to Stder!334 Om Middagen var stort Gilde paa Hotel de Ville (Byens Raadhuus) Hele det kongelige Huus, de nygifte Par fra Julidagene og al den fine Verden. Klokken 8 begyndte der et glimrende Bal, hvortil jeg havde den [re] at vre indbudet (jeg fik paa 3die Haan[d] fra Hertugen af Orleans).335 I Silkestrmper, hv[ide] Handsker og kruset Haar rullede jeg afsted med Carstenskjold. Trappen var bekldt med Ti og Blomstervaser. Alle Salene festligt smykket og blndende oplyst. Der var en Fliels Trone for de Kongelige. Jeg stod tt ved dem. Kongen var ganske elskelig! Dronningen336 saae gammel og lidende ud; hun var dd bleg. Der var over 6000 Mennesker. (Jeg har skrevet feilagtigt til Eduard Collin)337 I een af Salene hang et deiligt Malerie der forestillede Indtagelsen af Hotel de Ville i Julidagene. En Dreng med Fanen i Haanden synker bldende om medens den begeistrede Skare trnger frem.338 Den indre Gaard i Hotel de Ville var der bygget et BrdeGulv over lige med alle Balsalene. - Her var plantet en smuk Have og et Springvand med eau de colonne. Rundt om hang Lamper, et Orkester brusede derimellem og de pyndtelige Herrer og Damer spadserede der under den aabne Himmel. Det var som i et Trylleslot. Kongen og Dronning[en] bleve jublende modtaget men der var kun Plads til 6 Par Dandsende paa det hele Gulv. Vi bleve opvartede med Iis. Spiisningen tog jeg og Carstenskjold fra, da det ikke var for den vi vare komne. - Men nu lev vel, mere nste Gang, naar jeg forlader Paris. Hils dem alle.

Lev vel!

Deres broderlig hengivne Andersen i en rasende Hastvrk.

Efterskrift.

Skriv mig endelig snart til. Carstenskjold besrger mig Brevet dersom jeg er borte. Jeg har strkt i Sinde at stte mig i Pension en Maaned i Schweits for ret at ndes til at tale Fransk, i Paris er der for mange Danske, man taler dette Sprog forlidet. - Dinesen reiser imorgen, muligviis gjr vi Reisen sammen fra Geneve til Rom. - a revoir! (jeg forlader Paris den l0 eller 15 August, det er bedrveligt!) [Udskrift] Til Frken Henriette Wulff

afleveres hos Hivelbaarne Hr Commandeur etc. Wulff

paa Secadetacademiet i Kjbenhavn

Dannemark!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost