Dato: 7. december 1850
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

7de Dec. 50

Min kjre Ven!

Da jeg veed, at Du i Dit Hjerte gjemmer megen Deltagelse og Godhed for Dine Venner her paa Christinelund, vil jeg ikke lade denneDag gaae hen uden at have meddelt Dig den for os saa gldelige Begivenhed at Jonna idag Kl 2 (Middag) har faaet en lille Pige og at baade hun og Barnet ere raske og sunde. Ikke sandt, min kjre, kjre Ven, det vil glde Dig paa Grund af Din Godhed for os begge? i Visheden herom sender jeg Dig disse i Hast skrevne Linier og tusinde kjrlige Hilsner fra Jonna, som er glad og forniet og med inderlig Kjrlighed tnker paa Dig og sine andre fravrende Venner.

Tusinde Tak, kjreste Andersen, for de venlige Hilsner, Du har sendt mig i Dine Breve til Jonna!

Din hengivne Henrik Stampe Til Hr H.C.Andersen Ridder af Dannebrogs' Kjbenhavn

bedes besrget snarest muligt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus