Dato: 9. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 6

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 9. august 1833.84

Paris 1833 den 9 August.

Til Luise!

De maa dog ogsaa have et lille Brev85 med naar de andre faae, men hvad skal jeg fortlle? Jeg vil skrive et Par af de Stamblade af jeg har faaet i Tydskland.

Digteren Kruse86 i Hamburg skrev flgende:

"Bliv hvad De er Natur og Sandhed troe,

Hold Sjlen reen, og Hjertet stedse froe!

Bliv Dansk, hvor Danskes Sprog ei tales meer,

Og Europisk naar De atter Danmark seer!

________

Komponisten Spohr87 skrev en Canon for 6 Stemmer.

[afskrift af partitur]

Zu freundlicher Erinrung

Men De kan vel ikke forstaae det; jeg kan ikke skrive Noder. De skulde og burde have et Vers til Deres Fdselsdag,88 jeg tnkte derpaa, men det kunde da ikke indtrffe til den rette Dag og saa lod jeg vre. Jeg har opdaget et Portrt i Palais royal der ligner Dem, hver Gang jeg gaaer forbi seer jeg paa det. Hils den gode Lind ret meget fra mig og siig at han kan nu ikke vre andet bekjendt end at skrive mig et lille Brev til, saa stort som det han har faaet fra mig. Dette Brev venter jeg i Schweits eller Rom! Vre en god Tante imod den lille Viggo, og husk ham imellem paa mig og giv ham saa et Stykke Sukker hver tredie Gang. (Jeg tr ikke sige hver Gang for saa forbyder den huuslige Oeconomie at det skeer ofte [)]. Lev vel!

Andersen!

Tekst fra: Ejnar Askgaard