Dato: 30. december 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 30 December 1850.

Kjre Hr. Lohmeyer!

De veed at det Stykke: Upsala, er tabt; jeg har siden efter Hukommelsen sgt at afskrive det igjen, da jeg ikke gjerne vil undvre det i Bogen og det der har nu bestemt Plads; flere Gange har jeg nu skrevet det og atter omskrevet det, da jeg slet ikke kan faae det saaledes som det frste var; der er imidlertid hengaaet saa lang Tid at jeg ikke lnger tr vente paa bedre Indskydelse og sender Dem derfor Halvdelen af Stykket, med flere Rettelser i, De faaer det i min egen Afskrift, thi ellers maatte der endnu gaae nogle Dage hen fr De fik det; den sidste Halvdeel sender jeg Dem imorgenaften, vil De da saa hurtig, som mueligt tage Dem heraf for at jeg kan faae den anden Levering afsted.

Et lykkeligt nyt Aar rulle op for Dem og Deres Kone og mellem Vennerne regn

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn den 30 December 1850.

Kjre Hr Lohmeyer!

De veed at det Stykke: "Upsala", er tabt; jeg har siden efter Hukommelsen sgt at afskrive det igjen, da jeg ikke gjerne vil undvre det i Bogen og det der har nu bestemt Plads; flere Gange har jeg nu skrevet det og atter omskrevet det, da jeg slet ikke kan faae det saaledes som det frste var; der er imidlertid hengaaet saa lang Tid at jeg ikke lnger tr vente paa bedre Indskydelse og sender Dem derfor Halvdelen af Stykket, med flere Rettelser i, De faaer det i min egen Afskrift, thi ellers maatte der endnu gaae nogle Dage hen fr De fik det; den sidste Halvdeel sender jeg Dem / imorgenaften, vil De da saa hurtig, som mueligt tage Dem heraf for at jeg kan faae den anden Levering afsted.

Et lykkeligt nyt Aar rulle op for Dem og Deres Kone og mellem Vennerne regn

Deres hengivne

H.C. Andersen /

[Udskrift:]

Til Hr Beckwith Lohmeyer.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 156, billed 6433-35)