Dato: 9. januar 1851
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 9de Januar 1851.

Min kjreste, velsignede Andersen! Jeg har en Tak at bringe Dem fra min lille Datter for den rare Vise, hvori hun var HovedGjenstanden, og jeg har et Kys til Dem fra "hendes fine Barnemund! - Hun vil nok? med Guds Hjlp - blive saa stor at hun forstaaer at skjnne paa Dem og Deres Sange; men ogsaa paa en anden Maade vil hun lre at skjnne paa Dem. som hendes Forldres saa kjre Ven, og Henrik og jeg have allerede tnkt at sprge Dem om hun maae kalde Dem Onkel. Tak for Deres varme Deltagelse ved hendes Fdsel, tak for de mange venlige Hilsener Moder saa ofte har bragt os, glem ikke at titte herind engang naar her er mildt og varmt og Bgen er grn, lad os dog have Dem hos os, inden De begynder nogen lang Flugt! De skrev engang ligesom "Clara Rafael" var udkommet, et Par Ord til Moder om den, som jeg hrte, samme Aften lste jeg Bogen og fik saadan en Lyst til at tale med Dem om den, hvorfor jeg, skjndt syg, skrev med Blyant en lille Recension til Dem desangaaende. Bogen havde varmet mig, bragt Liv i mine Tanker, vakt mange gjemte Anskuelser og kaldt mig til Modstand imod nogle - varm som jeg var skrev jeg det ned, men da det saa skulde bort, svigtede Modet mig og jeg indsaae at det aldeles ingen Vrd kunde have for Dem. "Men hvorfor siger hun mig dog dette," tnker De nok. For at lade Dem see, kjre Andersen! at jeg har tnkt paa Dem i min Sygdom, at jeg har nsket - men ikke vovet - at have lidt aandeligt Samliv med Dem; og tillige for at give Dem en ringe Opfordring, hvis De engang kunde fle Dem kaldet, til at udtale Dem lidt for mig om hvad der interesserer Dem og bevger Deres Sjl, det vre for den virkelige eller litteraire Verden; for at faae Dem til herved at gjre en god Gjerning mod En, hvem der nu er anviist saa lidet Raaderum til at danne og udvikle sin Sjl! Et godt Aar nsker jeg Dem. min kjreste Andersen! et rigt indre Liv i dette Aar uden for mange Kampe og bedrvede ieblikke! Men Gud vre lovet! efter hvad jeg har hrt, saa veed jeg, at De seer adskillige Ting i et andet Lys end i tidligere Dage, at De nu som Gabrielis siger "elsker Menneskene anderledes, elsker dem med Feil og Fortrin, elsker dem med Velvillie!" Lad ogsaa mig vre indbefattet under "Menneskene!"

Deres Jonna

Naar De seer Sophie, saa giv hende dette, vil De?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus