Til Familien Collin.

Min kjre, kjre Fader!

Tr jeg ikke nok kalde Dem saa - Jeg veed intet Ord der bedre udtaler hvad De egentligt er mig. Her ere Breve til dem alle derhjemme! nogle ere vel lidt afjagede, men jeg blev tilsidst saa trt af at skrive, og det var langt ud paa Natten. - Vil De bede Eduard afsende det lille indlagte Brev og medflgende Prospekt af Vendome-Sttten til dets Bestemmelse.

Vil De tage Dem lidet af mine Vaudeviller? Brevet om Julidagene har De dog faaet? Louis Jrgensen beder mig bringe Dem sin rbdige Hilsen, han arbeider paa en Fortsttelse af sin Faders Vrk, det er blevet oplst i Paris i Videnskabernes Selskab. - Siig mig Deres Mening om 1ste Deel afmin Agnete og tnk venlig paa Deres snlig hengivne

Andersen.

Paris den 9 August 1833.

Til Fru Boye: Brev

Til Edvard Collin: Brev

Til Gottlieb CollinBrev

Tuk Gusta PetsholdtBrev

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter