Dato: 7. februar 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 226. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn 7 Februar 1851.

Frken Henriette Wulff i Vestindien.

Min kjre ssterlige Veninde!

Tak for Brevet, der lyste Sydens Solskin ud af det. Det er velsignet at De har det saa deiligt! men vi have det ogsaa godt! Det er en Rkke af Festdage vi leve i! vore Tropper komme hjem! komme med Seier, hver Dag komme de! saa glade, saa raske, det er Fest paa Fest! - Alle Gader vaie med Dannebrog, Guirlander hnge fra Huus til Huus, Skjolde og Indskrifter! Det regner med Blomster; daglig i otte Dage kom her Soldater og der vil endnu gaae lngere Tid fr vi have Alle de der skulle til Kjbenhavn. - I Ridehuset2334 er hver Dag Festmaaltid, jeg har Billet til hver Dag og overalt;2335 de frste Dage var jeg idelig ved at grde, nu er jeg mere hrdet. Det er saa deiligt at hre Soldaterne udtale deres Tilfredshed; gjennem hele Landet har det vret et Triumphtog hjem. Taler holdes da i det uendelige, der synges og drikkes Skaaler; - Hver Aften komme 1000 til 500 Soldater frit i Casino; den egenlige Fest da Kongen og alle Diplomater var der, var skrkkelig stiv og kold;2336 jeg morede mig slet ikke, thi det var ikke Stykker, der kunde fornie Soldaterne. Iaften da Wilsters2337 Jgere komme der skal de have Meer end Perler og Guld.2338 CasinoTrappen er srdeles smagfuld decoreret med Flag og Blomster; iaften illumineres hele Castellet, noget Lignende vil finde Sted over hele Byen, den sidste Dag Tropper komme. I Ridehuset varte Studenterne op; begge Kocks Snner har jeg seet som flinke Opvartere. - Ude i Frederiksborg, hvor igaar Kulsvierne kom, var Opvartning af Damer;2339 ogsaa der var det i Ridehuset de samledes. - I Dag skinner Solen, det er uendeligt mildt, Tropperne som kom vare saa bekrandsede at de saa ud, som det bevgende, fremadskridende Foraar; de bare Grnt i Gevrene og Krandse paa Huerne. Det saae ud som Birmanns Skov der gaaer op til Dunsinan.2340 Endnu have vi flere slige deilige Indtogs Dage.

En stor Nydelse har vi ogsaa i den sidste Tid havdt i Opfrelsen af Schackspeares Kong Lear2341 (Nielsen)der er noget overvldende Storartet i dette Stykke, et saa magelst Indblik i Menneske-Hjertet at jeg var grebet, som aldrig fr, jeg havde bestemt faaet ondt, havde, til Lykke for mig, men ikke for Kunsten, den unge Hr Bruun (Hofjgermesterens Sn) ikke spillet Edmund , han var mine Hoffmanns Draaber, han bragte mig altid ud af al Illusion. Det er aldeles slet; han tog Rollen naiv og var nrmere i at fremstille Lisbeth i en Sndag paa Amager, end den mrke, onde Edmund.2342

Grimur Thomsen er her i Besg,2343 han er aldeles uforandret - det vil sige i Maneer og Maade at tale paa, snart fra Ironiens Standpunk[t], snart fra Bevidsthedens etc. etc. etc. - jeg har spiist et Par Gange med ham hos Restaurateuren Nielsen2344 der hvor Deres Broder spiiste og i det jeg nu her nvner den kjre, kjre Broder Christian, saa tryk hans Haand, lad ham lse dette Brev. Jeg er i Tankerne hos ham. - De veed vel at Rigsdagen har udvalgt tre Digtere til en res Pension aarlig af 1000 Rdlr,2345 de tre er Henrik Herz, Paludan Mller og Christian Winther. Da den sidste imidlertid har 600 Rdlr. i Pensjon som Lrer hos Kronprindsessen, blev hans res Pension sat ned til 500 Rdlr (i Alt dog med de 600 - tilsammen 1100). Han har rgret sig meget derover; hans Bo er i disse Dage under Skifte-Behandling.2346 - Selv var han forleden pludselig forsvundet, man troede at han havde taget Livet af sig, men han er taget med Delegensen til Laalland. - En Frken Fibiger,2347 der er 20 Aar, har udgivet en Bog Clara Raphael, som Heiberg, i en Fortale, srdeles anbefaler, og derved har Bogen vundet utrolig Opmrksomhed, Stilen i den er ganske fortrffelig, men Ideen selv forskruet, usand og unaturlig. Clara Raphael vil som en Mand har sagt, Vielse uden Giftermaal, meaens Spandet2348 i Folkethinget vil have Giftermaal uden Vielse. - Hun prdiker Qvindens Emanicipation, men stter det i at stille enhver agtvrdig Moder paa et lavt Trin.2349 Det er Vrvl!

Jeg slutter mit Brev i det jeg tilaften kommer fra Casino, fra Meer end Perler og Guld, hvor Landsoldaterne udbragte et Hurra for Kjbenhavnerne og vare saa glade og elskvrdige. Der er noget saa beskedent hos vore danske Helte, der rrer, de vide ikke selv hvor store de er. - Nu lev hjertelig vel!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

[I Marginen 4. Side:

] Den sidste Festdag i Ridehuset bliver for Marinen.2350

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter