Dato: 9. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Augusta Petzholdt
Sprog: dansk.

Til Gusta Petsholdt! Paris den 9 August 1833.

Nu forlader jeg Paris, flyver over Alperne ned til den danske Colonie i Rom. Der trffer jeg jo Broderen? Ikke sandt? Jeg kan tnke De vilde vist ogsaa gjerne flyve denne Vei, isr hvis Gottlieb kunde tage samme Flugt; men over Paris maatte De, for dog engang ret see en stor By.

Tiden lber her afsted, man veed ikke selv! Nu har jeg vret her i tre Maaneder, jeg synes det er kun tre Uger. - Damerne ere ellers ikke smukke, uden ved Lys, de ere skabte for at vre paa Bal! - De veed da at jeg var med til Julistadsen;jegvar meget nydelig og havde den fineste Hofcoleur man kap. tnke sig; igaar var jeg i fransk Stadse-Selskab, hvor vi fik Aviser og lis! Jeg har nyelig paa Boulevarden opdaget et Kobberstykke med Kongens Nytorvpaa og fandt ogsaa Deres Hjrnehuus, men De var ei ved Vinduet. Tidt tnker jeg paa de enkelte Gange forrige Sommer, jeg havde den Fornielse at gelaide Dem og Jette Thyberg ud til Nygaard; nu maa jeg gaae ganske ene, eller med nogle Mandfolk og det er i Grunden kjedeligt! Desuden siger jo Gothe: Die Umgang mit Frauen ist d: Element gutten Sitten. og det er virkeligt Sandhed. - Nu .faaer De nok en heel Deel nye Stykker hjemme, jeg veed Acteurerne bringe flgende med. Le pre aux clerc, en deilig Musik af Auber. Ludvig, et ret interessant Syngestykke.Pourquoi? en moersom Vaudeville. Les enfants des Eduard en ganske ypperlig Tragedie. Nyelig saaejeg Cherubinis nye Opera Ali-Baba eller de 40 Rvere, den faaer De vel nppe hjemme, skjndt vi have Rvere nok. Musikken er saa gyselig lrd, ingen Melodier som i De to Dage. - Her er nu ble og Pretiden i bedste Gang, de raabe med modne Figen paa Gaden, jeg er en reen Melonsluger. Lev vel. venskabeligst

- Poeten.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter