Dato: 10. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 26. Fra H. C. Andersen. Paris den 10 August 1833.

Med Petersen356 sender jeg her en lille Pakke Kobbere hjem, som jeg vil bede Dem gjemme for mig til jeg engang seer Danmark. Der ligger et Stykke deri med Vendome-Sttten til Dem, Deres Navn staaer derpaa: ligeledes er der et lignende, samt et med en Hund357 paa, begge disse er for Fru Lesse og De vil see jeg har noteret det paa hver. Vil De lade Nicolai358 bringe hende disse to, samt det medflgende Brev,359 saa er jeg Dem meget taknemlig. De og Deres Moder blive dog ikke vrede for de mange Comisioner jeg altid har? - Fru Lsse glder sig usigelig meget ved at have stdt sammen med Dem, men frygter det bliver derved; en Yttring i hendes sidste Brev360 til mig om Dem, kan jeg ikke andet end afskrive Dem, men husk paa, jeg viser dette af Fortrolighed. -

Gjerne vilde jeg omgaaes Jette Wulff, men jeg frygter, der bliver intet af! - hun kan ikke gaae og jeg vil ikke gaae, altsaa faae vi vel som to Blomster i eet Bed staae og nikke kjrligt ad hinanden; det vilde give mit Liv en hiere Interesse, vilde hun komme til mig, jeg tr ikke vente det hun kan ikke behve mig, og for min Skyld, gjr hun det ikke!

Lad hende endelig ikke vide, hvad jeg her har sagt Dem. Med Stage faaer Eduard 1ste Deel af Agnete hjem,361 han sender Dem den om kort Tid, naar De har lst den, vil De da paa 2 Dage laane Fru Lsse den, derpaa faae den tilbage igjen og besrge den til Eduard. Opskriv ethvert Indtryk den gjr paa Dem og lad mig vide det! Det er af Vigtighed, Roes vil begeistre mig, Daddel ikke styrte mit Mod, men De vil synes om Agnete; jeg fler selv der er noget deri! Den 16 om Morgenen forlader jeg Paris med Diligencen notre Dame des victoires og gaaer til Geneve, bliver der i 3 Dage, tager med Dampskibet til Lausanne og saa med Posten til Neufscatel; tt herved, i Jurabjergene ligger Landsbyen Locle, der boer en Broder til Urban Jrgensens Enke,362 han har vret saa artig at indvitere mig til sig i 3 Uger; her bliver jeg ndt til daglig at tale fransk og har derfor modtaget det. Vil De derfor adressere Brevene jeg faaer, til den By, eller hvad der er bedre, sende dem gjennem Legationen til min gode Ven Carstenskjold, der da besrge dem til mig, men De maa skrive fra Kjbenhavn fr den 7 September, thi ellers bliver det for sildigt. Det gjr De jo nok? Ikke sandt? Jeg er meget bedrvet ved at forlade Paris, det er en By ret for mig! maaskee kommer jeg her aldrig meer. I Formiddags var jeg 2 Timer hos Heine for at sige Levvel, han var ret elskvrdig, i min Stambog skrev han: Ich mchte Ihnen gar, werthafter Collega, einige Verse hier aufs Papier kritzeln, aber ich kann heute kaum leidlich im P[ro]sa schreiben. - Leben Sie wohl un[d] heiter. Amsiren Sie sich recht hbsch in Italien, lernen Sie recht gut Deutsch in Deutschland, und schreiben Sie dann in Dnemark auf Deutsch was Sie in Italien gefhlt haben. Das wre mir das Erfreulichste. H. Heine.

Men nu lev vel! fra Schweits faaer De Brev! jeg gad dog gjerne see Dem endnu i dette Liv. Deres kjre trofaste Broder!

[Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

Scadetacademiet i Kjbenhavn

her med nogle Kobbere. - ved Godhed.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost