Dato: 11. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Zinck
Sprog: dansk.

Paris den 11 August 1833.

Kjre Hr. Zinck!

Mon man i Paris kan glemme det hvide Huus ved Peblingebroen? Det var vel mueligt! men de kjre Mennesker derope i verste Etage glemmer man ikke; hvorledes lever De dog? Hvad siger Deres gode Kone og alle Drengebrnene? Ja, det er nu saa mange Sprgsmaal, hvoraf jeg Intet faaer besvaret. Nu har jeg vret 3 Maaned i Paris, er som hjemme i denne uhyre By! gid De var her, De vilde ret fornie Dem, thi her er meget interessant! Hvormeget var der ikke at fortlle, men nu kommer jo hele 3 fra Theatret hjem, med Lommerne fulde af Skildringer. De faae da vel nok at hre. At jeg har seet Napoleons Sttten, afslres, hrt MIllioner Mennesker i samme Nu med samme Tanke, samme Begeistring udtale den Stores Navn, medens alle Hatte fli af, anseer jeg for et af de interessanteste Momenter i mit Liv. Hvor herligt var ikke hele denne Fest arrangeret, dog de Andre fortalte Dem vel derom. Det Hele endte med et glimrende Bal paa Hotel de ville, Byens Radhuus, hvortil jeg havde den re at vre indbudt (Fru Falbe var saa god, paa 3die Haand at skaffe mig Indbydelsen). I Silkestrmper, hvide Handsker og kruset Haar rullede jeg derhen. Trapperne vare belagte med Tpper, paa hvert Trin stode Blomsterpotter. Salene vare srdeles smagfuldt oplyst. Damerne stode i 6 Rade bagved hinanden, den ene Rkke hiere end den anden. For de Kongelige var opreist en Flielsthrone, jeg stod tt ved og saae Kongen meget nie, han havde et meget heldigt Udvortes, syntes saare elskelig. Dronningen var derimod gammel, ddbleeg og saa meget lidende ud, hun skal have taget sig Juli-Revolutionen meget nr. Fra Balsalene var lagt et Brdestillads over Gaarden, denne belagt med Kde, Blomster og Trer arrangeret saaledes, at det havde Udseende af en Have, her var ogsaa Musik og midt i det Hele en stolt Fontaine med eau de colonne. - Al Spisning, alle Vine fik man gratis, - De maa dog hen til Paris! De maa spadsere i de smukke Passager, det ere Gader med Flisegulv og Glastag, oplyste som Feeslotte. De maa tumle Dem paa den halvmils lange Boulevard, en sand Dyrehavs Bakke, men langt smukkere; see de deilige Billedgallerier paa Louvre og Louxembourg og siden hvile Dem i den kjlige Notre Dame, eller under Kuppelen af Pantheon! O jeg maa ende, som jeg begyndte. Paris er en herlig By. - Den store Opera trkker mig ellers mange Skillinger af Lommen, men her hrer og seer man ogsaa noget! - Decorationsvsenet er bragt til en magels Hide. I Balletten La Tentation saae man blandt Andet, det Indvendige af et Krater, nsten som 500 Dmoner kommer ned af en uhyre Stige, og saa i sidste Act seer man lige ind i Guds Himmel hvor der er Millioner Engle, det er deels levende Mennesker, deels malede, men saaledes mellem hinanden at det bliver levende det hele. Operaen "Gustave" behager mig srdeles meget; Texten er ypperlig og den maae kunne gjre megen Lykke hjemme. Pre aux clerc synes mig et Hav af Toner, men Indholdet vil neppe smage Godtfolk hjemme. - De kan ikke gjre Dem Begreb om hvorvidt Letfrdigheden her gaaer i Vaudevillen, det nrmer sig Ydderligheder midt paa Scenen. Jeg har seet et Stykke, "sans clef", der ender med at en ung Pige klder sig af, gaaer i Seng og Elskeren springer ind af Vinduet til hende. - Paa Torsdag den 15 forlader jeg Paris, gaaer til Geneve og derfra med Dampskibet til Lousanne, siden med Posten til Neufscatel, hvor jeg bliver i Kost hos en Familie i Locle for at vre ndt til hver Dag at tale Fransk, her i Paris har det ikke kunde skeet da vi vare saa mange Danske. 14 Dage vandrer jeg siden omkring, dersom Urolighederne der tillader det og tager da over Milano, Genua, Pisa og Florentz til Rom, hvor jeg tilbringer Vinteren. Lev nu ret vel! hils Deres Familie, Svigerinderne med og tnk med Deres gode Kone lidt venligt paa

Poeten

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter