Dato: 12. marts 1851
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 12te Marts 1851.

"For os, som stod ham nr, han voxte fast, En Deel af Verden med hans Hjerte brast,"

hvor disse Ord gjorde mig bedrvet for Dem. min kjre, kjre Andersen! hvor jeg fler med Dem. hvor trang denne Tid maae vre; frst at miste den kJrlige Fru filartmann og nu senere den aldrende Ven, De satte saa hit; da jeg idag tnkte paa Sophie, hvilken grsselig Dag, der rinder op for hende i morgen, den Dag, da Moderen skal begraves, og da jeg ret levende tnkte mig hendes Sorg og forladte Flelse, saa faldt det mig ind, at De ogsaa har mistet ligesaa meget; De har mistet en kjrlig Veninde, der i mange Aar har holdt af Dem. og hvad mere er, De har mistet en Ven, der ret forstod Dem og skattede Dem; ak, der er vel Intet i Verden man saadan higer efter, som at blive forstaaet, og jeg veed jo at De fandt dette hos ham, som De sgte det. "Ak, alle Torne sanke, som de skal vandre paa," naar jeg tnker paa Dem og Sophie, bliver jeg saa trang om Hjertet og synes, jeg faaer en Forudflelse af hvordan det maae vre at miste sine Elskede! jeg vilde saa gjerne sige Dem nogle kjrlige Ord, min kjre velsignede Andersen' anden Trst har man jo ikke at give sine Venner, men man synes altid at Ordene Iyde saa tomme imod Hjertets varme Mening. Maaskee min lille Rigmors blaae Zine, naar hun smiler til Dem. kan give Dem Glde ved deres sorglse IJdtryk, men selv denne Glde er uendelig veemodig: man veed jo, at til ethvert Menneske kommer Sorgen, hvor forskjellig dens Skikkelse! Gud lre os Alle at finde den sande Lgedom for Smerten, saa vi kunne takke Ham baade for Sorg og Glde, naar begge frer os til Ham! Gud vre med Dem. min kjre Ven!

Deres Jonna.

Mange kjrlige Hilsener fra Henrik.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus