Dato: 15. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

67.

Til E. Collin.

Paris den 15 August 1833.

Kjre, kjre Eduard!

Lev nu ret vel! imorgen gaaer det lngere bort fra Dem! jeg er ganske bedrvet ved Tanken derom, hvormeget kan dog ikke mde fr vi samles igjen, og Gud veed om det skeer. Med Stage faaer De Brev og min Agnete, deri staaer min Adresse; skriv endelig strax efter at De har modtaget den, send mig Visen om Agnete, og Penge Udsigter, de ere dem som paa Reisen kaster det bedste Solskin i Hjertet, thi tnk dog hvor frygteligt det maa vre at staae blottet for Alt ude mellem Fremmede. I Januar faaer jeg sikkert det ny Creditiv i Rom. De Bger De har skrevet om, har jeg sgt efter baade paa Boulevarderne og Qvaierne, men ingen findes, de maa tages i Bogladerne, vil De da have dem da skriv mig i nste Brev der om, jeg skal da mlde Otto Mller det, som har lovet at besrge dem kjbt og en Hr Delong at sende dem med et Skib. De Bger som egentligt faaes for godt Kjb er franske Classiker, Mad: Cottins Vrker f Ex kan De faae for Spotpriis, men Sligt turde jeg ikke kjbe fr jeg hrte Deres Mening, skriv det som sagt i nste Brev og Maaneden efter skal et Skib bringe Dem Deres Forlangende. Lev vel min inderlig kjre Eduard, tnk trofast paa mig.

Deres broderlig sindede

Andersen.

[I Margen: ] Lad Liunge faae indlagte Seddel!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost