Dato: 21. april 1851
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 21de April 1851.

Nei, Gudskelov! kjreste Andersen! jeg mrkede ikke at den gamle vante, kjre Benvnelse blev omgaaet, ellers vilde det have bedrvet mig meget. Hvormed har jeg fremkaldt en saadan fiin Opfrsel? er jeg ikke den Samme jeg altid har vret jeg er snarere bliven nrmere sindet imod Dem. saa jeg end mindre fortjener at De skulde forandre Benvnelsen i'Dut. Jeg troer ikke rigtig at De forstaaer mig, og jeg veed med Vished at De ikke aner, hvor meget jeg holder af Dem og fler med Dem i saamange Forhold. Saalnge De ikke trnger til mig, saalnge jeg seer at De finder hvad De sger, saalnge kan jeg gaae stille af med min uerkjendte Flelse; men naar jeg mrker, at Misforstaaelser eller virkelige Savn gjre Dem trang om Hjertet, naar jeg fler at De gaaer Verden rundt i Tankerne og standser ved Deres egentlige Venner, saa gjr det mig lidt ondt, at De ikke engang sger efter mig, endsige at De skulde finde mig. Jeg troer at jeg forstaaer Dem bedre end De veed af, og skatter Dem grumme meget; men ofte, naar jeg fler Lyst til at udtale mig for Dem. eller opfordre Dem til at tale med mig, falder det mig ind, at De dog meest betragte mig som Barn - hvad jeg lnge, lnge ikke har vret - og saa har jeg ikke Mod til at begynde. Dette Sidste, at De vil undgaae at kalde mig "Du", beviser jo rigtignok at Barnet er voxet fra Dem. men det viser mig Noget, jeg endnu ndigere seer, Noget jeg af alle Krfter vil afvise - saa hellere betragtes som Barn i Et og Alt, end dette Fremmede, Forandrede. Mrker jeg Bestrbelsen nste Gang vi sees, saa vil jeg troe Dem. og jeg vil faae Anledning til at qvle meer end een Taare! Levvel, indtil vi sees hernede, kjreste Andersen! begynd aldrig at ville forandre gode gamle Forhold, om det endog blot er en Form De troer at forandre, saa kan den dog let tage endeel af lFlelsen med sig. Nste Gang siger De da "Du" til Deres gamle Jonna.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus