Dato: 25. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 229. Fra H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff

i Vestindien.

Kjbenhavn den 25 April 1851.

Min kjre ssterlige Veninde!

i denne Middagsstund sender Deres Sster mig Deres sidste Brev til hende, tak fordi jeg tr lse det, jeg er derved deiligt hos Dem i den varme Luft, paa den flyvende Hest paa de smalle Fjeldstier og hjlper ogsaa med at sy hvide Kjoler. Deres Sster tilfier i en lille Epistel, at hun sender Brev afsted iaften, og at jeg maa skrive strax vil jeg have et Par Ord med; jeg skriver altsaa, men det bliver ogsaa kun et Par Ord. Fra Fru rsted og Mathilde2372 skal jeg hilse Dem; de fltte i den nste Uge ud paa Fasangaarden, som de beholde denne Sommer, det blev en kort Historie der, og han er borte, som skulde have gjort den til et smukt Sommer-Eventyr. - De bre ellers deres Sorg saa christeligt smukt; det er dem en kjr Adspredelse at samle alle den Bortgangnes Manuskripter; der findes et ufuldendt Vrk om Veien fra Naturen til Gud,2373 det er rigt paa herlige, store Tanker. Indledningen er ganske fuldendt og Vrket selv med flere Arbeider vil blive trykt; Hauch skriver rsteds Levnetslb.2374 Inde hos Hartmann gaaer det ogsaa mildt og roligt, men den levendegjrende Huusaand er borte.

Udstillingen er meget besgt, og Fru Jerichaus Arbeider vinde iaar stor Erkjendelse; hun reiser frst i Efteraaret til London, Jerichau gaaer til Rom; den Buste af mig han har gjort, er som jeg hrer, den eneste Buste, som er kommet paa Udstillingen i London. Min Bog om Sverrig2375 kommer ud om 14 Dage; om 3 Uger reiser jeg til Glorup,2376 hvor jeg bliver en Maaned og gaaer da gjennem Slesvig og Holsteen til Dresden og Weimar,2377 derfra enten til Tyrol eller Sydfrankerige, (Paris med) og er sidst i September tilbage i det gamle Kjbenhavn. - Bournonville har componeret en ny Ballet i 3 Acter, Kersmessen i Brygge,2378 et meget fortrffeligt Arbeide, som jeg stiller sammen med Napoli og Toreadoren. Hr Leonard med Kone2379 er i disse Dage i Kjbenhavn. Sibberns Bog, som De i Deres Brev taler om er en Fortsttelse

af den Gabrielis, De tidligere har lst.2380 Wegners ny Bog,2381 hvori der er meget af Christian den VIIIdes Dagbger, lses med srdeles Interesse. - Her i Bladene er en Deel Skriven om den ny Befaling, at Officerer og Underofficerer, (fra 1ste Jan[uar] 1852) ikke lnger, udenfor Tjeneste, tr bre civile Klder.2382 Clara Raphaels Bogen har fremkaldt en heel Clara-Raphael Litteratur. Men nu har jeg nok snart pluddret Dem for meget af hvad der rrer sig her, og De er trt og gaaer ind under Trernes Skygge og drikker varm Luft og seer paa Havet, her hiemme er i Dag isende koldt og det er Flttedag, hele Gaden er en Mdding med Straa og Skrammel, gamle Hatte og snderknust Porcelain. Lev hiertelig vel! - Seer De aldrig noget til Doctor Pedersens Kone, en fdt Boye?2383 Hils Rothes2384 og hver som husker mig,

Deres

trofaste broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost