Dato: 11. maj 1851
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 11te Mai 1851.

Vil vores kjære trofaste Andersen gjøre Henrik og mig den glæde at staae Fadder til lille Rigmor? vi have lige fra hun blev født været enige om at De maatte og skulde være vort Barns Fadder og De har jo sagt at hun maae kalde Dem Onkel. Da De nu forleden skrev at De vilde komme enten den 18de eller 20, bestemte vi at i de Dage maatte Stadsen staae for at vi kunde benytte den sjeldne Lejlighed; vi have faaet det indrettet til Søndagen d. 18de, kan De ikke nok komme herud Løverdagen iforveien? og er det saa ganske vist, at De kun kan blive to Dage hos os? Jeg haaber at denne Plan ikke generer Dem og jeg glæder mig saadan til at see Dem i vort lille Hjeml Henrik sender sin kjærligste Hilsen!

Deres Jonna.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus