Dato: 13. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen, Henrik Stampe
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 13 Mai 1851.

Kjreste Venner!

Begge to! min inderligste Tak fordi I saa kjrligt og trofast tnke paa mig ved lille Rigmors Daab, at I ville have mig til een af hendes Faddere; jeg vil just saa gierne vre det - men personlig tilstede nu paa Sndag, kan jeg ikke. Du har vist kjre Jonna, faaet Din Moders Brev og veed altsaa hvorledes det forholder sig, men jeg maa dog skrive nogle Ord, da jeg virkelig er i meget ilde Humeur fordi jeg ikke kan arrangere mig efter Eders frste Plan.

Jeg vilde tidligst Mandag Aften tage fra Kjbenhavn og ud til Eder eller ogsaa Onsdagmorgen, da jeg frst til /den Tid faaer min nye Bog ud og mine Reise-Penge arrangerede, Reisen til Christinelund staaer i Forbindelse med Farten til Fyen og derpaa gjennem Hertugdmmerne til Tydskland og Frankerige. Hvad jeg har bestilt hos Skrdder, Skomager & - Vadskekonen ikke at forglemme, kan jeg frst erholde Sndagmorgen det er det tidligste. Havde jeg i forrige Uge vidst Din og Din Mands Plan, da havde jeg tidligere ordnet alt dette, nu lader det sig ikke forandre. - Gamle Excellensen paa Glorup har jeg frst i Sndags skrevet til om min Ankomst efter den 23, og faar frst i disse Dage Svar fra ham. - Dersom der, som Din Moder troede igaar, skeer nogen Opstttelse med Rigmors Daab, da lad mig endelig til Lverdag vide derom, jeg kommer da hvilken Dag i Ugen I ville og bliver ikke to, men 4 Dage om der er Plads saa langt Tid for mig. / Bliver det nu Tilfldet, at Sndag uforandret staaer og maa staae som Daabsdagen, da viis mig det Venskab at lade mig, som Fadder, indskrive i Kirkebogen, saa er jeg dog med og skal trolig, som de andre Vidner vaage over min lille Guddatters Fremtid, hendes Opdragelse i Tro - (og Videnskab). Kys hende fra mig. - Lverdag skal jeg skrive og mlde Dagen jeg kommer, gid jeg forud maa have hrt fra Eder. Hils Din Mand saa ustyrligt meget, jeg glder mig meget til de smukke Foraarsdage i Hjemmet hos Eder.

med det inderligste Venskab

H. C. Andersen

E.S.

Fru Clasen fra Norge er kommet i Dag, livlig og glad, fuld af Lngsel efter Christinelund.

[Udskrift:]

Deres Naade

Fru Baronesse J. Stampe

Fdt Drevsen

paa Christinelund ved

Prst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 73-76)