Dato: 15. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 15 Mai 1851

Kjre Ven!

her sender jeg Dem de sidste Ark af den ny Bog, den vil frst her blive anmldt til Salg, frstkommende Mandag. - Tr jeg bede Dem om De vil lade besrge et Exemplar til Hans Majestt Kongen af Sachsen, naar De er saa god at sende det til Baronesse Decken, med et Par Ord at hun vil aflevere det, da kommer det sikkert til ham. Vr saa elskvrdig at have til mig de Kritikker over Bogen, De kan faae fat paa. Jeg lnges nu efter at see et tydsk Exemplar; De skal imidlertid ikke sende mig flere end tre, kan der endnu tilfalde mig eet eller to, foruden de opgivne, da vil jeg heller have dem naar jeg selvom en 6 Uger kommer til Leipzig. Hils Deres kjre Frue og Svigerfader, jeg sger strax til ham naar jeg kommer, og haaber der at finde Plads. "Lille Viggo", det vil sige nu en stor Student, Drevsen frer jeg med, han skal frste Gang ud at see Verden og fornemlig Galleriet i Dresden. hjerteligt lev vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Det lille Stykke "Billeder i det Uendelige" har De ikke faaet i Manuskript, (det saavelsom: "Ved Siljan Sen", findes ikke i den engelske Udgave), (det sidstnvnte fik De) vil De, om mueligt, give: "Billeder i det Uendelige", samme Plads i Bogen, som det har her i Originalen, men er De alt i Trykningen frdig, da lad dette Stykke slutte Bogen, dog ellers ikke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus