Dato: 24. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Mit Livs Eventyr"]

Vennen, Digteren, B. v. Beskow, Baron, Kammerherre, Ridder af flere hie Ordener, bringer jeg dette mit Livs Eventyr, og tilfier en sum af de Hjerteligste og Inderligste Hilsener med trofast taknemligt Sind

H. C. Andersen.

Kjbenhavn 24 Juni 1855

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost