Dato: 22. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Til Frken Henriette Wulff

i Westindien!

Kjbenhavn 22 Mai 1851.

Min kjre, ssterlige Veninde,

endnu et lille Brev maa De have, det sidste derovre, et rosenrdt,2401 the last rose of Summer c: Sommerens sidste Rose.2402 Jeg overstter det paa Dansk fordi De var saa god sidst i Brevet til mig at skrive Colonel og tilfie ved siden, Oberst. Skal jeg begynde at drille Dem? De kommer jo hjem! Det mrker jeg, sukker De nok! - nei, nei, vi ville Alle vre elskvrdige, kjrlige og gode mod Dem, saa meget som man i et Land hvor Fortougsretten2403 gjlder kan vre det! - See ikke med Sorg mod Norden, hvor Taagerne jages af Stormene, hvor det er randt og vandt; her er dog Hjemmet, med alle sine Erindringer og til Jordbunden her hre vi. - Danmark har en Historie, en Fortid, og dertil en Nutid af Aand og Dygtighed. - The man of war er hos os nsten hver Bondekarl, en Helt, som de besjungne i gamle fle Tider. Kom glad hjem med Erindringen fuld af tropiske Billeder og er det en graa Dag, da st Dem hen i en Krog, luk inene og drm at Vinden ude suser gjennem Sukkerrrene, at De rider Bjerg op og ned fulgt af den lille sorte Dreng der brer sker og Pakenilliker; Collibriens Vinger skinne som Fyrvrkeri i det klare Solskin og De seer vidt ud over Havet hvor Corvetten gynger. Saa er De der! og i Stuen tt ved sidder Henny, Worsaae og - Alle gode Venner! velkommen hjem, Hurra! - Hils den kjre Broder Christian, han har ikke faaet et Brev fra mig, det er Uret, men han lser vel hvert eet til Dem og da maa han have seet mig kjrligt nikke gjennem dem Allesammen, nikke til ham, med broderligt Sind og Hjerte. Imorgen reiser jeg til Glorup, i Juli gaaer jeg til Sleswig og seer Kamppladsene og derfra, med Lille Viggo,2404 der nu er en stor Student og som jeg har indviteret til en lille Tour gaaer jeg til Dresden og Prag, derfra maa han ene reise hjem og jeg gaaer over Weimar til Paris. I September er jeg hjemme, der mdes vi. - Min ny Bog: I Sverrig, vilde jeg gjerne sende Dem med Feddersen, men Deres Sster mener at De ikke mdes og altsaa lader jeg den vente paa Dem her, den er netop nu udkommet paa engelsk i London, paa Dansk i Kjbenhavn, paa Tydsk i Leipzig og paa Svensk i Stockholm, saa De seer at den fra sin Fdsel gaaer paa fire - Sprog.2405 Den interessante Mac-Dougal,2406 som jeg synes saa godt om, og andre Bekjendter hilses, giv ogsaa Otto Mller en Hilsen, hans Kone er frisk og glad over at han snart kommer. - Nu lev vel! Bring mig en Natur-Ting hjem fra Vestindien, Sukkerr eller Sligt.

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus