Dato: 16. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

238. Til Henriette Collin.

Glorup ved Nyborg den 16 Juni 1851.

Kjre Fru Collin!

De har det vel godt paa Landet,–men vaadt, inderligt vaadt; Blsten staaer hen over Marken, af Deres landlige Lyksalighed, den piber ind af Hullerne i Vindues Karmen, og er istand til at blse Brnene paa Dren, hils dem alle tre!–De har vel hrt om det Stykke poetiske Tilflde der indtraf ved min Ankomst til Christinelund, Storkene som de hele Foraaret havde ventet og reist Rede-Grund til, holdt deres344 Indtog netop samme Dag, som jeg kom, og nu har Storke-Madammen allerede lagt g og Storkefader staaer paa Taget og fler sig.–Vi leve her paa Glorup i Forberedelser til en stor Fest, som Excellensen gjr for de paa hans Gods hjempermiterede Krigere. Jeg er udnvnt til Festens Bournonville og Arangementet bestaaer i en report ved Landeveien hvor Grevens Eiendomme begynde og en report udenfor Gaarden. Trappen op til Spisesalen, der bliver i Slotsbygningen selv, pyntes med Grnt og et Flag ovenover; i den lange Gang staaer Blomster og i Salen selv hnge Guirlander og Flag; her spise 160 Soldater og nogle Geistlige.–Naar nu bare Soen kan blive dygtig feed! sagde Rgteren i Dag til mig; den So, er hans stadige Tanke, Men den skal ogsaa faae at de, saa den revner! lovede han. Efter Kaffen aabnes Haven og i den store Linde-Allee er reist et utroligt langt Tlt med hvlet Brdde-gulv, hit Orchester og Vgge ganske skjult med Grnt og Blomster. En mngde Flag skulle vaie herinde og jeg har ladet Greven bestille store malede Skjolde, hver med sin Indskrift: Fredericia, Idsted, Misunde, Frederiksstad. To store Siler skulle understtte Loftet og paa Silerne hnge Skiolde med Generalernes Navne, de levende og de dde.–Udenfor paa en lille , midt i Vandet, hnges Guirlander af brogede Lamper, og et lille tiltaklet Farti, ogsaa med Lamper, ligger for Anker midt ude. Der brnde Beegkrandse for Enden af Sen og skydes med Kanoner!–Hvad siger De om det!–Festen var bestemt til sjette Juli, Slaget ved Fredericia, men der er allerede Forhindringer, Musiken vi skulle have hrer til Garnisonen i Nyborg og der skal den spille den Dag, som er en Sndag. Festen bliver altsaa nu den syvende Juli. Jeg har naturligviis lovet en Vise og den vil Greven, efter mit Forslag, lade trykke hos Bjanko-Luno, jeg beder, naar den kommer, Deres Mand lse Correctur og da at sige Deres Mening. Hils nu Gemalen paa det hjerteligste, hils Deres Moder og Broder, dem seer De vel imellem og skulde De nu en Dag vre i den srdeles elskvrdige Stemning at ville skrive mig et lille Brev til, saa flg Stemningen og skriv, nu er De jo i landlig Ro, Regnen og Blsten holder Dem inde, og Naboerne sig med. Hils hos Linds; jeg har nylig skrevet Agnete til, ligesaa Sophie Hartmann, jeg gad nu vist hvem af de to jeg frst hrer fra; det burde sig Sophie, eftersom hun endnu slet ikke har mldt mig sin Forlovelse og jeg har dog gratuleret. Jeg er ellers meget glad ved dette Parti, de passe vist ypperligt sammen, og Hartmann passer med, de lykkelige Mennesker!

Hils ogsaa Doctor Hornemann! naar skal jeg dog ogsaa gratulere ham. Det er vel smukt at leve for Stadens Reenlighed, men derfor maa man dog ikke blive siddende i Eenlighed. hjerteligst

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost