Dato: 4. juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

245. Til E. Collin.

Glorup den 4 Juli 1851.

Kjre Ven!

I Dag har jeg sendt Deres Svoger Justitiarius Drevsen, Opskriften til mit Pas[;] det lyder paa hele Tydskland, jeg har opgivet at tage til Paris;– idet jeg har Visering paa de steriske Stater, vil jeg jo kunde gjre Udflugt, om jeg vil selv ned til Lombardiet.–Vil De strax naar De erholder Passet, og det maa da senest vre Tirsdag, levere det til et Bud, som betales, og den ndvendige Visa af Udenrigs Ministeriet besrges, dernst de andre tilhrende Paategnelser, hvilke isrdeleshed er; fra den preusiske og fra den steriske Minister, disse to346 maa ndvendigviis vre ogsaa paa Viggos Pas.–Om hans besrges senere end mit eller paa samme Tid overlader jeg til eget Skjn. Vil De endelig see nie efter om mit, ganske er i Orden, for mangler der Noget, da er jeg ilde paa den hele Tour. Jeg nsker at faa Passet tilsendt sidst i Ugen, f Ex paa samme Tid som de preusiske Sdler, men da i en Convelut for sig selv, at det ikke betales som Penges-Vgt. Mageligst var det jo om man kunde betroe det til Viggo, saa at jeg fik det naar vi mdtes; men tnk Dem min store Forlegenhed om han glemmer det eller taber det. De vil nu afgjre selv alt paa det meest practiske og sikkre. Viggo reiser fra Kjbenhavn Mandag Morgen den 14 Juli med Dampskibet Zephir til Flensborg, jeg kommer ombord samme Aften, naar Skibet passerer Svendborg; er der skeet nogen Forandring i Skibets Afgang, som jeg dog ikke vil troe, da faaer jeg i Ugen, vi nu komme i, Brev fra Dem.–

steriges og Preusens Visa huskes isr, forresten hvad der kan vre ndvendigt; see efter at Passene, som jeg har opskrevet for Poletiet, lyder paa frem og tilbage347. Nu troer jeg at have bemrket Alt.

Vi have nu alt i 10 Dage arbeidet paa Arangementet af Festen paa Glorup for Soldaterne, den 7 Juli. Jeg troer at det bliver ganske storartet og min Stiil i Dandsesalen, vilde selv frappere Deres Svoger Thyberg'ndash;det kan De sige ham. Teltet er 10 Alen hit, 60 langt og 16 bredt; nyt hvlet brde Gulv, bekldt med Grnt paa Siderne, og verst oppe, som i de grske Huse lange aabne Vinduer under Loftet; Trerne i Aleen danne deroppe med deres Stammer Colloner. Et rigt decoreret Orchester to Alen hit i den ene Ende af Salen, en stor348 Troph i den anden Ende; paa Siderne haves ophiede Loger, drapperede med grnne Tepper, broderede med Gran-Grene og bag Trophen en stor oplyst, lukket Hal, med Malerier, til Stue for Bevrtning; desuden i Haven Illumination. Jeg staaer for det Hele og beundres af alle Malkepigerne og Rgterne med; Sligt kunde selv Kongen see paa! sige de!–Det vanskeligste er at jeg skal udbringe Soldaternes Skaal. Hvorledes vil det gaae!–

Hils Deres Kone og tak hende meget for det venlige Brev; hun skal snart hre fra mig ! Hils Brnene og alle Kjre. Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost