Dato: 4. juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 4 Juli 1851.

Kjre Hr Justitiarius!

Det er om Viggos og mit Pas jeg i Dag tillader mig at skrive Dem til; mit nskede jeg, maatte blive taget allerede paa Mandag eller Tirsdag og niagtig stilet efter den her medflgende Opskrift; vil De gjre Udstderen opmrksom paa, at jeg ved "steriske Stater" forstaaer ikke blot sterige, men ogsaa dets Bistater, Bhmen, Ungarn, Tyrol, Lombardiet, dersom altsaa disse ikke tydeligt kunne indfattes i steriske Stater", – hvilket jeg troer – da maa de tegnes med; jeg kommer rimeligviis kun eet af Stderne, men det er altid godt at vre fri i sine Udflugter, uden at Passet lgger Baand paa Een. Wien er det rimeligt jeg i Slutningen af min Reise tog til, da jeg har opgivet Paris, men jeg mener, Udtrykket "de steriske Stater", maa omfatte Alt under Keiseren af sterige, dog det veed bedst Pas-Udstederen. Vil De derpaa strax sende mit Pas til Eduard Collin, tillige med den her medflgende Sddel, der instruerer ham, med Hensyn til Viseringen.

Hvad Viggos Pas angaaer, da vi jo reise om i Bhmen og ikke vide hvad Grndse vi mueligt kunde berre og det i Passet koster ligemeget, saa for Nemheden her, tag hans Pas ganske som mit, uagtet hans Reise er kortere.–

De er jo saa venlig og god, paa det niagtigste at faae dette besrget.–

Jeg lever i stor Anstrngelse med at arangere til Soldater-Festen som Excellensen giver for de hjempermiterede Tropper den 7de; det bliver virkeligt storartet. Lev vel!

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen.

Pas.

At Hr. Hans Christian Andersen, Ridder af Dannebrogen, den svenske Nordstjerne, den preusiske rde rn og den Weimarske hvide Falk, agter nu at reise herfra Staden til Hamborg over Land, videre gjennem de preusiske og de steriske Stater, Hannover, Sach[s]en, Bayern && og her tilbage .....

Alder 46 Aar,

Fdested Danmark.

Taler Dansk

Vxt hi

Bygning middel.

Haar brune.

ine blaae.

NB min "Haandskrift" paa Passet skal jeg selv tilfie naar jeg erholder det.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 573-76)