Dato: 18. juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Hamborg 18 Juli 1851

Kjre, kjre Fru Drewsen!

Viggo siger mig at han i sit Brev her Intet har skrevet om vort Mde og Samliv, saa faaer da jeg; igaar, flere Timer fr Skibet kom til Svendborg var jeg der og blev meget glad Kl 9 da Fartiet laae der og Kavaleren viste sig; jeg havde arangeret paa Vertshuset at han kunde ligge i Land, der er saa flt paa det overfyldte Skib og nu maa jeg sige, at uagtet han kom i Seng kl 11 var han flink paa Benene imorges klokken 3 vi skulde nemlig ombord 3. Veiret var deilig og da vi Klokken henimod 8 naaede Snderborg var han ganske forbauset over den Forslag der var i Tiden, da han syntes at den halve Dag maatte vre gaaet og dog efter Uhret skulde han sove endnu. Klokken 10 i Formiddags var vi alt i Flensborg, hvor vi havde Nd med at faae Logi og maatte saa ty til madam Dll; her har vi vret til Middag, spadseret, seet Kirkegaarden med Gravene og forresten dovnet den halve Dag hver paa sin Seng, dette Brev kommer rimeligviis frst afsted fra Schleswig hvor hen vi gaae imorgen. Sndag aften naae vi Hamborg og blive der til Tirsdag Morgen. Tak Deres Fader for de venlige kjre Ord han sendte mig, han sprger om jeg har faaet den svenske Udgave af min Bog; vil de sige at jeg var ved at troe han havde glemt mig, jeg fik den frst den 7 Juli, Soldaterfesten paa Glorup, Bogen var lagt af Bjanco Luno ind imellem Viserne, der kom under Excellensens Adresse, den Pakke kunde jeg ikke aabne af og den Gamle aabnede denne frst selv Festdagen, og jeg blev da overrasket med Bogen, siden kom min Historie med Foden; denne selv smerter mig noget endnu naar jeg gaaer.

[Langs randen: Men nu maa jeg holde og Papiret slipper. Breve til Viggo eller mig Gaae Dresden post restante

Deres rbdige H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus